Chuyên mục: Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”

Ngày cập nhật:  1/3/2019 3:09:39 AM

           Ngày 21/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị thẩm định “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường chủ trì. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của đại diện các đơn vị: Sở Tài chính, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Sở. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì thực hiện và báo cáo.

          Năm 2018, thực hiện Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 10/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị về việc quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc các thành phần môi trường tại 162 điểm với phạm vi trên địa bàn toàn tỉnh, với 13841 mẫu (trong đó, nước sông: 209 mẫu, nước hồ: 44 mẫu, nước ngầm: 55 mẫu, nước thải đô thị: 24 mẫu, nước biển ven bờ: 78 mẫu, không khí: 178 mẫu, đất: 18 mẫu, trầm tích:08 mẫu, xâm nhập mặn: 13199 mẫu, tài nguyên nước mặt: 12 mẫu, tài nguyên nước ngầm: 16 mẫu). 


(Trung tâm Quan trắc TN&MT báo cáo kết quả thực hiện tại buổi thẩm định) 

          Kết quả, Đơn vị thực hiện đã hoàn thành đầy đủ khối lượng được giao; các kết quả đảm bảo độ tin cậy và đạt được những mục tiêu đã đề ra ban đầu là cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên và môi trường, cùng với đó đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quan trắc phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn Tỉnh.


(Đồng chí Nguyễn Hữu Nam – Phó giám đốc Sở phát biểu tổng kết Hội nghị)

        Trên cơ sở các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở, thay mặt Hội đồng thẩm định ghi nhận những kết quả mà Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện và nhất trí thông qua “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”. Bên cạnh đó, Đồng chí đã chỉ đạo đơn vị thực hiện chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng để hoàn thiện nội dung báo cáo, đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực tiễn của nhiệm vụ trong những năm tiếp theo./.
                                                                                                                                     Bài và ảnh: Minh Nhật (TTQT)
 

 

   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”
   Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị
   Hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục” tại thành phố Đà Nẵng