Chuyên mục: Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”

Ngày cập nhật:  1/3/2019 3:09:39 AM

           Ngày 21/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị thẩm định “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường chủ trì. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của đại diện các đơn vị: Sở Tài chính, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Sở. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì thực hiện và báo cáo.

          Năm 2018, thực hiện Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 10/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị về việc quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc các thành phần môi trường tại 162 điểm với phạm vi trên địa bàn toàn tỉnh, với 13841 mẫu (trong đó, nước sông: 209 mẫu, nước hồ: 44 mẫu, nước ngầm: 55 mẫu, nước thải đô thị: 24 mẫu, nước biển ven bờ: 78 mẫu, không khí: 178 mẫu, đất: 18 mẫu, trầm tích:08 mẫu, xâm nhập mặn: 13199 mẫu, tài nguyên nước mặt: 12 mẫu, tài nguyên nước ngầm: 16 mẫu). 


(Trung tâm Quan trắc TN&MT báo cáo kết quả thực hiện tại buổi thẩm định) 

          Kết quả, Đơn vị thực hiện đã hoàn thành đầy đủ khối lượng được giao; các kết quả đảm bảo độ tin cậy và đạt được những mục tiêu đã đề ra ban đầu là cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên và môi trường, cùng với đó đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quan trắc phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn Tỉnh.


(Đồng chí Nguyễn Hữu Nam – Phó giám đốc Sở phát biểu tổng kết Hội nghị)

        Trên cơ sở các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở, thay mặt Hội đồng thẩm định ghi nhận những kết quả mà Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện và nhất trí thông qua “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”. Bên cạnh đó, Đồng chí đã chỉ đạo đơn vị thực hiện chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng để hoàn thiện nội dung báo cáo, đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực tiễn của nhiệm vụ trong những năm tiếp theo./.
                                                                                                                                     Bài và ảnh: Minh Nhật (TTQT)
 

 

   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường