Chuyên mục: Môi trường

Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  1/11/2019 10:21:11 AM
 

        Sáng 8/01/2019, Sở Tài nguyên Môi trường đã tiến hành làm việc, kiểm tra công tác kết nối dữ liệu quan trắc tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị.

Hệ thống xử lý nước thải và Quan trắc nước thải tự động
         Hiện nay, Ban Quản lý dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà đã hoàn thành công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải thành phố Đông Hà. Hệ thống quan trắc nước thải tự động có Nhà trạm vận hành với diện tích 19,54 m2, hệ thống thiết bị bao gồm các thiết bị lấy mẫu nước thải tự động, thiết bị đo lưu lượng nước thải dạng sóng siêu âm, thiết bị đo PH, nhiệt độ, COD, TSS online, tủ điện kết hợp bồn phân tích mẫu, bơm hút mẫu, máng quan sát màu nước, đầu ghi hình 4 kênh, camera quan sát khu xử lý… Hệ thống sẽ thực hiện quan trắc nước thải tự động liên tục 05 chỉ tiêu cơ bản của nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải đô thị tập trung của thành phố.

Đoàn Kiểm tra làm việc với đơn vị lắp đặt, xây dựng và quản lý vận hành của Hệ thống quan trắc nước thải tự động,
Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà
                                                Bài và ảnh: Thanh Luận (CCBVMT)
 
 

 

 
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường