Chuyên mục: Môi trường

Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  1/11/2019 10:21:11 AM
 

        Sáng 8/01/2019, Sở Tài nguyên Môi trường đã tiến hành làm việc, kiểm tra công tác kết nối dữ liệu quan trắc tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị.

Hệ thống xử lý nước thải và Quan trắc nước thải tự động
         Hiện nay, Ban Quản lý dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà đã hoàn thành công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải thành phố Đông Hà. Hệ thống quan trắc nước thải tự động có Nhà trạm vận hành với diện tích 19,54 m2, hệ thống thiết bị bao gồm các thiết bị lấy mẫu nước thải tự động, thiết bị đo lưu lượng nước thải dạng sóng siêu âm, thiết bị đo PH, nhiệt độ, COD, TSS online, tủ điện kết hợp bồn phân tích mẫu, bơm hút mẫu, máng quan sát màu nước, đầu ghi hình 4 kênh, camera quan sát khu xử lý… Hệ thống sẽ thực hiện quan trắc nước thải tự động liên tục 05 chỉ tiêu cơ bản của nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải đô thị tập trung của thành phố.

Đoàn Kiểm tra làm việc với đơn vị lắp đặt, xây dựng và quản lý vận hành của Hệ thống quan trắc nước thải tự động,
Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà
                                                Bài và ảnh: Thanh Luận (CCBVMT)
 
 

 

 
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”
   Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị
   Hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục” tại thành phố Đà Nẵng