Chuyên mục: Môi trường

Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày cập nhật:  4/16/2019 7:25:41 AM

           Ngày 09/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường.


Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều kết quả đang ghi nhận, ý thức bảo vệ môi trường của người dân tăng lên, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các đơn vị sản xuất kinh doanh ngày càng được cải thiện; các cơ quan quản lý môi trường tại các Khu, cụm công nghiệp và cấp huyện ngày càng quan tâm, quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường; chất lượng môi trường chung của toàn tỉnh Quảng Trị chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của các cơ quan quản lý, của người dân và đồng hành của các doanh nghiệp.
      Tuy nhiên, công tác quản lý môi trường hiện nay vẫn còn nhiều bất cập; việc thực hiện chế độ báo cáo, chế độ trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện với Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều khi còn thiếu, chưa kịp thời, chưa thường xuyên; việc gửi văn bản giấy nhiều vừa gây mất thời gian, lãng phí và dễ bị thất lạc. Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có kênh liên lạc để phổ biến các hướng dẫn, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, các đơn vị quản lý khu, cụm công nghiệp… nên nhiều văn bản hướng dẫn, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường chậm triển khai, thực hiện chưa kịp thời, nghiêm túc...

       Nhằm hướng đến nền hành chính phục vụ doanh nghiệp và khắc phục các nhược điểm trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện với sự tham gia của 95 đại biểu .

      Thay mặt lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở đã phát biểu khai mạc, trong đó đã nhấn mạnh vai trò, vị trí, nội dung Hội nghị tập huấn; Có 04 chuyên đề được trình bày tại Hội nghị tập huấn gồm: (1) Tổng quan Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị; (2) Hướng dẫn về kết nối, trao đổi, cung cấp dữ liệu môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường; (3) Hướng dẫn công tác báo cáo môi trường của các Phòng TNMT, các đơn vị quản lý môi trường Khu, cụm CN; (4) Hướng dẫn công tác báo cáo môi trường của các doanh nghiệp.

      Ngoài các nội dung báo cáo viên truyền đạt, các học viên cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới việc đăng ký thông tin, địa chỉ trao đổi, kết nối dữ liệu; trao đổi, hướng dẫn chi tiết việc kết nối dữ liệu, chế độ báo cáo, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường. 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Ông Võ Văn Dũng - Chi cục trưởng Chi cục BVMT báo cáo tại Hội nghị chuyên đề 1, 2

Ông Trương Trung Kiên - Trưởng Phòng KSON, Chi cục BVMT báo cáo chuyên đề 4

Bà Trần Thị Phong Lan - Trưởng phòng TH&TĐ, Chi cục BVMT  báo cáo chuyên đề 3

                                                                                                                                                                     Bài và ảnh: Thanh Luận  (CCBVMT)

 

 

 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019