Chuyên mục: Môi trường

Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  11/26/2019 10:24:27 AM

 

Hưởng ứng thư kêu gọi của Thủ tưởng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa và Phong trào “Chống rác thải nhựa” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tại Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu UBND tỉnh có các văn bản chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5459/UBND-MT ngày 03/12/2018, Kế hoạch số 4058/KH-UBND ngày 06/9/2019 chỉ đạo tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, trong đó yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố cũng ban hành Công văn phát động phong trào và xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 theo chủ trương chung của tỉnh về chống ô nhiễm nhựa.

Trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Các hoạt động tuyên truyền tiêu biểu và nổi bật như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano; tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo vệ môi trường cho người dân ở khu dân cư, Các cơ quan truyền thông, báo chí; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, huyện tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa. Trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 106 đợt tuyên truyền với 4.760 người tham gia, 33 lớp tập huấn thu hút  2.100 người tham gia; 03 hội thi; 05 phóng sự, chuyên mục; 04 CLB hạn chế sử dụng túi nilon, rác thải nhựa dùng một lần; tặng 3.482 giỏ, túi đi chợ.

Cùng với giải pháp tuyên truyền, trên địa bàn tỉnh cũng đã phát động nhiều Chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa. Có 10 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường trung tâm, các khu phố, thôn, xóm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 và phát động phong trào Chống ô nhiễm nhựa; đã tổ chức được 34 đợt ra quân huy động sự tham gia đông đảo hơn 20.000 người gồm các cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, trường học, công an, bộ đội và các tầng lớp nhân dân; bên cạnh đó đã tổ chức các hội thi liên quan đến phong trào chống rác thải nhựa, thực hiện văn minh đô thị, tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các địa phương tổ chức lễ mittinh hưởng ứng tạo không khí sổi trong các tầng lớp nhân dân như: huyện Gio Linh, Triệu Phong, thành phố Đông Hà, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động trong tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày đại dương Thế giới với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó nổi bật nhất là các hoạt động do Tỉnh đoàn tổ chức với nhiều phong trào, hoạt động cụ thể: Ngày chủ nhật xanh  (ngày 09/6/2019) hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa, phát động 10/10 huyện, thị xã, thành phố; Phát động phong trào đi xe đạp tuyên truyền Chống rác thải nhựa; Đổi chai nhựa lấy quà hay; Chương trình “Hướng về biển đảo thân yêu” năm 2019 tổ chức tại đảo Cồn Cỏ vào ngày 28/6/2019; ký cam kết giảm thiểu rác thải nhựa của ngành y tế. Các cơ quan, đơn vị nhà nước cũng đã sử dụng nước bằng bình thủy tinh thay cho nước đóng chai....

Trong quá trình thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu về thu gom, xử lý, tái chế chất thải rắn, mô hình hạn chế rác thải nhựa hiệu quả: Mô hình “Chống rác thải nhựa” trên đảo Cồn Cỏ; Mô hình hạn chế sử dụng túi nilon của Hội LHPN khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương; Mô hình thu gom ve chai của Hội LHPN Khu phố 8, Phường 2; Mô hình hạn chế sử dụng đồ nhựa, bao bì ni lon của Hội phụ nữ xã Cam Hiếu, Cam Lộ.

Tuy vậy, trong thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Kinh phí triển khai các hoạt động phong trào và nhân rộng mô hình còn hạn chế, chủ yếu được bố trí từ nguồn sự nghiệp môi trường và ngân sách địa phương nên việc nhân rộng các mô hình gặp nhiều khó khăn.  Người dân còn giữ thói quen sử dụng túi ni lon và đồ nhựa dùng một lần, đặc biệt tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Công tác Chống rác thải nhựa chỉ mới dừng ở hoạt động phong trào, chưa thực sự là việc làm thường xuyên của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.

Để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh trong thời gia tới, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 5459/UBND-MT ngày 03/12/2018 chỉ đạo tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, Kế hoạch số 4058/KH-UBND ngày 06/9/2019 về giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trường. Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; Các biện pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy tại địa phương, thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

2. Lồng ghép phát động các chủ đề về tác hại của các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy, thu gom rác thải các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy vào các chiến dịch ra quân tuyên truyền vào các ngày kỷ niệm về môi trường như: Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương Thế giới 08/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Đất ngập nước 02/2, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

3. Không sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa tại các phòng họp, làm việc tại cơ quan, đơn vị, sử dụng thiết bị đựng nước uống bằng các cốc thủy tinh, bình inox hoặc các vật liệu khác có thể sử dụng nhiều lần thay chai nhựa hiện nay. Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị.

4. Giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa. Khuyến khích công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị sử dụng các sản phẩm từ nhựa sử dụng nhiều lần để hạn chế thải chất thải nhựa ra môi trường.

5. Nghiên cứu tìm vật liệu, thiết bị thay thế các việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa hiện nay bằng các vật liệu dễ phân hủy trong môi trường, thân thiện với môi trường để nhân rộng.


 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nhiều hoạt động truyền thống chống rác thải nhựa diễn ra khắp nơi

 

((1)Hội thi Phụ nữ với Phong trào chống rác thải nhựa; (2): Mit tinh Tiểu thương chợ Đông Hà nói không với rác thải nhựa)Description: Chai thuy tinh.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 Chai thủy tinh sử dụng nhiều lần để đựng nước uống được thay thế chai nh
ựa sử dụng một lần ở phần lớn các cơ quan, công sở và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

                                                                               
Đặng Thanh Luận (CCBVMT)

   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi kiểm tra, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh
   Hội nghị Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 nhằm đánh giá tổng thể, toàn diện các vấn đề môi trường, những thách thức, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường và đề ra được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác quản lý môi trường những năm tiếp theo
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2020”
   Tập huấn nghiệp vụ quản lý môi trường dành cho cán bộ địa chính môi trường xã, phường, thị trấn năm 2020
   Tổ chức Khóa đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020
   Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản thi hành pháp luật bảo vệ môi trường
   Tăng cường xử lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do mưa lũ gây ra
   Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới (Every small action makes a world of difference)
   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh