Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Cụm Thi đua số IV-Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Ngày cập nhật:  12/9/2019 2:35:50 AM

          Ngày 06/12/2019, tại TP Hà Tĩnh, Cụm trưởng – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Cụm Thi đua số IV. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và Văn phòng các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ.


Quang cảnh Hội nghị

        Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019, kế hoạch triển khai phong trào thi đua khen thưởng năm 2020. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, trao đổi đóng góp vào nội dung báo cáo, bao gồm những kinh nghiệm trong việc tổ chức giao lưu chuyên môn, thể thao và văn nghệ.
       Kết quả chấm điểm thi đua năm 2019 cho thấy có 6/6 đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội nghị thống nhất đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng cờ thi đua cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, tặng bằng khen cho các Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, Quảng Trị.
       Tại Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cũng đã chuyển giao vai trò cụm trưởng cho Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, cụm phó là Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.


Chuyển giao cụm trưởng, cụm phó năm 2020
                                                         Bài và ảnh: Việt Thịnh (VP Sở)