Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2020)

Ngày cập nhật:  2/10/2020 9:00:53 AM

        Thực hiện Công văn số 105-CV/ĐU ngày 14/01/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020). Ngày 03/02/2020, Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020). Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Mai Xuân Dũng, Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm, đ/c Nguyễn Trọng Hữu, Phó Bí thư chi bộ - Phó Giám đốc Trung tâm, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động.


Đồng chí Nguyễn Trọng Hữu, Phó Bí thư chi bộ phát biểu khai mạc buổi tọa đàm

        Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm đ/c Nguyễn Trọng Hữu, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm đã nêu rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa lớn trong công tác tuyên truyền về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc và quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong xã hội đối với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Đ/c Mai Thị Thanh Tuyền, đại diện đoàn viên Chi đoàn trình bày tóm lược nội dung 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng
      Tại buổi tọa đàm, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua.


Đồng chí Mai Xuân Dũng, Bí thư chi bộ phát biểu tại buổi tọa đàm

 

         Ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tại buổi tọa đàm đồng chí Mai Xuân Dũng - Bí thư Chi bộ khẳng định: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là một bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, là thành quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng ra đời đã lập ra chính quyền công nông, lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ; cao trào là cách mạng giải phóng dân tộc 1939 - 1945 tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 giành độc lập dân tộc và chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945 đã phá tan sự thống trị của thực dân Pháp, lật đổ chế độ phong kiến, là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đoàn kết các dân tộc, lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ngày một phát triển to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời.


Toàn cảnh buổi Tọa đàm

        Buổi tọa đàm đã góp phần tiếp tục tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thể hiện rõ tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành tài nguyên môi trường trong năm 2020.
                                                                                            Bài: Quốc Tuyển, Ảnh: Thanh Huy (TTQT)

 

 

 

 

   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022
   Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2022
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức tọa đàm kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2020) và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
   Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2020)
   Giao lưu bóng chuyền chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ đầu năm mới Canh Tý - 2020