Chuyên mục: Môi trường

Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu

Ngày cập nhật:  3/10/2020 3:22:13 AM

            Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu do Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu làm chủ đầu tư, có vị trí thực hiện tại các xã Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Linh, Tân Thành, Tân Hợp và thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Diện tích đất sử dụng dự kiến 267.042m2 với quy mô công suất 48MW. Việc đầu tư Dự án sẽ góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu sử dụng điện đang còn thiếu hụt trên địa bàn cũng như khu vực lân cận. Dự án cũng sẽ giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hiện đại. Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 20/9/2019.
         Trên tinh thần đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục, ngày 20/2/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ngay tại khu vực triển khai thực hiện Dự án. Điều này cũng giúp cho các thành viên của Hội đồng thẩm định nắm rõ được hiện trạng về các thành phần môi trường, các đối tượng tương quan với Dự án để từ đó có những góp ý xác thực, phù hợp, giúp nhà đầu tư hoàn thiện báo cáo được đầy đủ, hợp lý hơn.
        Sau khi khảo sát thực tế vị trí các hạng mục công trình chính của Dự án, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tập trung thảo luận về tính phù hợp của vị trí Dự án đối với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành năng lượng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tác động của Dự án đối với đa dạng sinh học, hệ sinh thái vùng đệm, tác động của quá trình vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu, tác động cộng hưởng từ các dự án điện gió trong khu vực, tác động đến vấn đề môi trường xã hội, nguy cơ xói mòn, sạt lở, rửa trôi đất…

Hội đồng thẩm định khảo sát vị trí đặt các tuabin

Hội đồng thẩm định thảo luận tại khu vực triển khai Dự án

         Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại khu vực triển khai Dự án; đồng thời khẳng định những tác động tích cực, tiêu cực của Dự án đối với môi trường, kinh tế, xã hội của địa phương; yêu cầu chủ dự án tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó cần quan tâm đến các biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái, tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, lắp đặt các thiết bị.
                                                                                                                                                                Bài và ảnh: Phong Lan (CCBVMT)
 

 

   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa