Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày cập nhật:  3/18/2020 10:12:10 AM

             Thực hiện Văn bản hướng dẫn số 07-HD/BTG ĐUK ngày 14/01/2020 của Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toán dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Văn bản số 118-QĐ/ĐU ngày 25/02/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020,

Ngày 13/3/2020, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; các đồng chí là đảng viên; toàn thể viên chức, lao động trong đơn vị.

         Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư khẳng định học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên chức và lao động trong đơn vị về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc học tập chuyên đề năm 2020 đạt kết quả thiết thực, đồng chí Bí thư đề nghị các đại biểu tham dự tập trung theo dõi, tiếp thu các nội dung của chuyên đề được truyền đạt, kết hợp với nghiên cứu tài liệu để vận dụng thực hiện có kết quả thiết thực theo tình hình thực tế của đơn vị.

         Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Chi bộ đã truyền đạt các nội dung chính trong tài liệu học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, gồm hai phần:

         + Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

         + Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

          Hội nghị được xem lại video của GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2020 tại Hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức với thời lượng gần 3 giờ.

         Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư mặt Chi bộ đã quán triệt, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng được đẩy mạnh hơn nữa, làm chuyển biến quan trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị cần đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành báo cáo thu hoạch sau khi được tham dự học tập.

        Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:


Toàn cảnh Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tiếp thu nội dung chuyên đề bằng hình thức xem lại video của GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương


                                                                              Bài và ảnh: Đức Quý (TTKT)

   Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19
   Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương về việc triển khai Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn và vùng lân cận”
   Các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị
   Ban hành Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
   Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2020
   Hội nghị BCH Công đoàn viên chức tỉnh mở rộng
   Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường
   Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường; xây dựng ngành tài nguyên và môi trường phát triển bền vững
   Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 ngày Báo chí cách mạng Việt Nam