Chuyên mục: Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Ngày cập nhật:  4/10/2020 9:02:23 AM

       Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để giải quyết các thủ tục đảm bảo theo quy định. Ngày 08/4/2020, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị” thông qua hình thức trực tuyến.


Toàn cảnh buổi thẩm định trực tuyến

Cuộc họp diễn ra ở 3 điểm cầu (Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng Trị), tại Quảng Trị, địa điểm lựa chọn tổ chức họp trực tuyến là hội trường của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Về phía Bộ TN&MT: Có ông Phạm Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ thẩm định và đánh giá tác động môi trường (TĐ&ĐTM) - Chủ trì cuộc họp và đại diện các Bộ, ngành liên quan là thành viên hội đồng thẩm định. Về phía địa phương, có ông Nguyễn Hữu Nam - PGĐ Sở TN&MT, ủy viên hội đồng thẩm định tham dự; đại diện Chủ dự án có ông Nguyễn Văn Chiến - PGĐ Sở VH, TT&DL; đại diện đơn vị trực tiếp quản lý dự án: ông Phan Văn Thắng - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN Tỉnh và đại diện Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – đơn vị tư vấn.

Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu về tổng quan về Dự án và ủy quyền đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trình bày các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định; đơn vị tư vấn giải trình và tiếp thu ý kiến về các vấn đề Hội đồng thẩm định kiến nghị, đề nghị điều chỉnh, bổ sung; kết quả bỏ phiếu đánh giá, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua nội dung báo cáo.

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2” hợp phần tại Quảng Trị sẽ được triển khai từ năm 2019 - 2024 tại các khu du lịch từ Cửa Việt đến Cửa Tùng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, đầu tư hạ tầng du lịch Bãi tắm Trung Giang, Bãi tắm Gio Hải, Bãi tắm Cửa Việt và Cảng du lịch Cửa Việt với tổng mức đầu tư 11,4 triệu USD. Trong đó, vốn vay ADB 9,6 triệu USD và vốn đối ứng 1,8 triệu USD.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và phát triển du lịch của tỉnh Quảng Trị, chuyển dịch tỷ trọng ngành dịch vụ trong đó trọng tâm là du lịch trong cơ cấu GDP của tỉnh. Phát triển đa dạng hơn các hoạt động du lịch cộng đồng hướng đến xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định

Đây là lần đầu tiên Bộ TN&MT ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức thẩm định một đánh giá tác động môi trường thông qua hình thức trực tuyến. Kết thúc buổi thẩm định trực tuyến, đại diện Bộ TN&MT – Ông Phạm Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ TĐ&ĐTM đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp của địa phương và nhấn mạnh tính  hiệu quả trong làm việc trực tuyến giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian làm việc, tạo tiền đề quan trọng để áp dụng cho công tác thẩm định các nhiệm vụ tiếp theo đặc biệt trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19.
                                                                                       
 Bài: Văn Anh, Ảnh: Quang Lộc (TTQT)

 

 

 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019