Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày cập nhật:  6/5/2020 10:18:44 AM

        Thực hiện Văn bản Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 03/3/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức diễn đàn Chi bộ năm 2020; Công văn số 121-CV/ĐU ngày 06/3/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 30/5/2020, Đảng bộ bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Nam - Đảng ủy viên Đảng ủy Sở TNMT, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cùng 78/80 đảng viên trong toàn đảng bộ.

       Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận đã quán triệt đến toàn thể các đảng viên các nội dung chính trong tài liệu học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa ra nhiều mẫu chuyện điển hình của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến nội dung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

      Các đảng viên tham gia Hội nghị đã thảo luận, đối thoại trong không khí dân chủ, cởi mở và chân tình trên tinh thần góp ý cùng tiến bộ. Có 04 bài tham luận và nhiều ý kiến thảo luận khác đã được trình bày. Các thảo luận, ý kiến tập trung chủ yếu liên hệ thực tiễn trong cuộc sống, trong công tác qua những hành vi, hành động nhỏ, gần gũi mà mọi người đều có thể học tập và làm theo.

       Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã yêu cầu các đảng viên trong Đảng bộ xây dựng cam kết cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với chủ đề đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch gắn liền với các công việc thực tiễn trong đời sống, trong công tác làm cơ sở giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2020, đồng thời mỗi một đảng viên cần quán triệt nội dung diễn đàn đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Chi nhánh/Phòng chuyên môn.
        Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                                                                                                                                                  Bài: Quốc Thánh, Ảnh: Thế Anh (VPĐK)

   Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19
   Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương về việc triển khai Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn và vùng lân cận”
   Các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị
   Ban hành Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
   Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2020
   Hội nghị BCH Công đoàn viên chức tỉnh mở rộng
   Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường
   Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường; xây dựng ngành tài nguyên và môi trường phát triển bền vững
   Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 ngày Báo chí cách mạng Việt Nam