Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Hội nghị BCH Công đoàn viên chức tỉnh mở rộng

Ngày cập nhật:  7/12/2020 3:04:20 AM

      Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn viên chức tỉnh mở rộng, nội dung của hội nghị là:

      1. Tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch BCH, BTV, Chủ tịch CĐVC tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 -2023; quy hoạch nhân sự BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; UBKT, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT CĐVC tỉnh, khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028

      2. Triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII;

      3. Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019.


Bà Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh chủ trì hội nghị

Một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, là:

- Sửa đổi chữ viết tắt “TLĐ” trong Huy hiệu thành chữ viết tắt “CĐVN”;

- Bổ sung bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” của nhạc sĩ Lê Tú Anh làm bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam;
          - Bổ sung thêm quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên được quy định trong 1 điều, trong đó quy định: thủ tục gia nhập Công đoàn và chuyển sinh hoạt; quyền của ủy ban kiểm tra được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn
           Một số điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019, là:
          - Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “Xóa tư cách, chức vụ”
          - Chỉ còn 3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời.
          - Kéo dài thời hạn tối đa của hợp đồng làm việc xác định thời hạn với viên chức lên 60 tháng
          - Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào công chức.
                                                                                           
Bài và ảnh: Lê Văn Điều (P.QLĐĐ)

 

 

   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"
   Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
   Đoàn cơ sở Sở TN&MT tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm xuân Tân Sửu 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ đầu năm mới Tân Sửu - 2021
   Tham gia hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021 và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2021
   Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Triển khai nhiệm vụ năm 2021