Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Hội nghị BCH Công đoàn viên chức tỉnh mở rộng

Ngày cập nhật:  7/12/2020 3:04:20 AM

      Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn viên chức tỉnh mở rộng, nội dung của hội nghị là:

      1. Tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch BCH, BTV, Chủ tịch CĐVC tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 -2023; quy hoạch nhân sự BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; UBKT, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT CĐVC tỉnh, khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028

      2. Triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII;

      3. Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019.


Bà Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh chủ trì hội nghị

Một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, là:

- Sửa đổi chữ viết tắt “TLĐ” trong Huy hiệu thành chữ viết tắt “CĐVN”;

- Bổ sung bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” của nhạc sĩ Lê Tú Anh làm bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam;
          - Bổ sung thêm quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên được quy định trong 1 điều, trong đó quy định: thủ tục gia nhập Công đoàn và chuyển sinh hoạt; quyền của ủy ban kiểm tra được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn
           Một số điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019, là:
          - Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “Xóa tư cách, chức vụ”
          - Chỉ còn 3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời.
          - Kéo dài thời hạn tối đa của hợp đồng làm việc xác định thời hạn với viên chức lên 60 tháng
          - Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào công chức.
                                                                                           
Bài và ảnh: Lê Văn Điều (P.QLĐĐ)

 

 

   Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19
   Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương về việc triển khai Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn và vùng lân cận”
   Các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị
   Ban hành Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
   Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2020
   Hội nghị BCH Công đoàn viên chức tỉnh mở rộng
   Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường
   Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường; xây dựng ngành tài nguyên và môi trường phát triển bền vững
   Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 ngày Báo chí cách mạng Việt Nam