Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2020

Ngày cập nhật:  7/20/2020 3:52:31 AM
        Nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường (TN&MT) trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, ngày 17 tháng 7 năm 2020, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý TN&MT. Tham dự Hội nghị có cán bộ phụ trách lĩnh vực TN&MT - Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở, phụ trách kế toán Sở; lãnh đạo Phòng TN&MT và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố. Cùng dự và đưa tin có các phóng viên của Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị và trang thông tin điện tử UBND tỉnh. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở.
Đ/c Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Trường Khoa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong 6 tháng đầu năm 2020. Nhìn nhận những gì được, chưa được, tiếp tục phát huy những điểm mạnh, tìm ra giải pháp khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Đ/c Nguyễn Hữu Nam - PGĐ Sở báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm
 
          Thay mặt cho tập thể Lãnh đạo Sở, đ/c Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở TN&MT đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, Sở TN&MT đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong hoạt động quản lý nhà nước về TN&MT: tham mưu ban hành 03 văn bản QPPL, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tỉ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử đạt trên 98%; tổ chức giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 97 tổ chức, trên 7.300 hộ gia đình, cá nhân; tổ chức 05 đợt đấu giá QSD đất và thu ngân sách địa phương 308 tỷ đồng; tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình và thời gian đối với 22 hồ sơ về môi trường; tiến hành 04 cuộc kiểm tra tình hình sử dụng đất của tổ chức, các nhân; kiểm tra và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trê địa bàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày môi trường thế giới, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam..... Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến liên quan những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhất là công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; việc thực hiện các đề án, dự án về đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai; tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, người dân.... Các ý kiến tham gia cơ bản đã Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trao đổi, giải đáp.

Lãnh đạo Sở trao đổi và giải trình các ý kiến của đại biểu

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đ/c Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu, triển khai thực hiện tốt các đề án, nhiệm vụ HĐND tỉnh đã ban hành liên quan đến lĩnh vực TN&MT; tăng cường phối hợp giữa đơn vị thuộc sở với phòng TN&MT các huyện trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát các quy trình, thủ tục hành chính theo hướng phục vụ cho doanh nghiệp và người dân; nghiên cứu tổ chức hội thảo và tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan, góp phần năng cao chỉ số tiếp cận đất đai và chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh.
                                                                                                             
Bài và ảnh: Đức Phương (VP Sở)

 

 
 

   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"
   Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
   Đoàn cơ sở Sở TN&MT tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm xuân Tân Sửu 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ đầu năm mới Tân Sửu - 2021
   Tham gia hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021 và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2021
   Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Triển khai nhiệm vụ năm 2021