Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương về việc triển khai Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn và vùng lân cận”

Ngày cập nhật:  8/10/2020 4:27:01 AM
         Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn và vùng lân cận”. Tham dự cuộc họp có các sở, ngành, địa phương và đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Gio Linh, Ban Quản lý và Đón tiếp các nghĩa trang. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo quá trình triển khai Dự án và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã khẳng định tính cấp thiết của việc triển khai Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn và vùng lân cận”. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm mục đích xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và các vùng lân cận, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Để tranh thủ nguồn vốn tài trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, đồng thời đảm bảo về quy hoạch, công nghệ, ngân sách và tiến độ triển khai thực hiện Dự án, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối với chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện các nội dung: thống nhất vị trí thực hiện đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, khoảng cách vận chuyển phù hợp; đưa vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Gio Linh giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện; điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; cân đối nguồn ngân sách để bố trí kinh phí triển khai Dự án, trước mắt bố trí kinh phí để thực hiện các hạng mục công trình chính của Dự án; lựa chọn quy mô công suất lò đốt, trên cơ sở đó để đề xuất lập Dự án đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.
                                                                                                                 
Bài và ảnh: Phong Lan (CCBVMT)

 
 

 
   Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường
   Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận, Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm và Trưởng phòng Quan trắc - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
   Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ
   Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19
   Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương về việc triển khai Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn và vùng lân cận”
   Các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị
   Ban hành Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050