Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Địa chất, Quản lý đất đai và Khí tượng thủy văn Việt Nam

Ngày cập nhật:  10/9/2020 11:04:39 AM

         Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức chương trình Tọa đàm nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam, ngành Quản lý đất đai Việt Nam và ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam, nhằm ôn lại chặng đường vẽ vang, đầy tự hào của ngành từ những ngày đầu mới thành lập. Tham dự Tọa đàm có đồng chí Hà Sỹ Đồng - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, trưởng phòng TN&MT các huyện; các cán bộ công chức và tập thể, cá nhân được khen thưởng.


Quang cảnh buổi Tọa đàm kỷ niệm

Sau cốt mốc thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, với sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, các ngành quản lý nhà nước bắt đầu hình thành và phát triển, cùng với dòng chảy phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Trong đó, sự ra đời và phát triển của các ngành địa chất, quản lý đất đai, khí tượng thủy văn được xem là nền tảng cơ bản cho công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế. Theo Sắc lệnh số 41 ngày 03/10/2020 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành: bãi bỏ tất cả các công sở và các cơ quan thuộc Phủ toàn quyền Đông Dương và đặt Sở Tổng Thanh tra Khoáng chất và Kỹ nghệ thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế; đặt cơ quan phụ trách về quản lý đất đai là Sở Trước bạ - Văn tự - Quản thủ điền thổ và Thuế trực thu do Bộ Tài chính tiếp nhận; đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ Công chính và Giao thông với tên gọi Sở Khí tượng.

Theo Quyết định số 718/2010/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02 tháng 10 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam.

Theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 03 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam;

Theo Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Qua chặng đường truyền thống 75 năm hình thành và phát triển, ngành tài nguyên và môi trường đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai và quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH trên địa bàn tỉnh:

Hiện nay, hoạt động khoáng sản ngày càng đi vào nền nếp, tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan. Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đáp ứng được nhu cầu xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh và một phần xuất khẩu, trên địa bàn tỉnh hiện có 30 giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực. Hàng năm, các đơn vị khai thác khoảng sản nộp vào ngân sách tỉnh trung bình trên 50 tỷ đồng.

Về công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT đã thực hiện đảm bảo công tác kiểm kê đất đai hàng năm, xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 - 2024, tham mưu lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hành năm cấp huyện. Trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, đất có rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; công tác đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm luôn vượt kế hoạch của UBND tỉnh giao, đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình trên 250 tỷ đồng/ năm.

Công tác quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH tuy là lĩnh vực mới nhưng cũng luôn được Sở TN&MT quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong đó chú trọng về xây dựng cơ sở dữ liệu về KTTV trên địa bàn tỉnh, thực hiện quy hoạch mạng lưới quan trắc KTTV giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, chủ động ứng phó với BĐKH.


            Đ/c Nguyễn Trường Khoa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, thay mặt cho tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức Sở TN&MT, đồng chí Nguyễn Trường Khoa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã đánh giá lại những kết quả nổi bật của các ngành trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm đưa ngành tài nguyên và môi trường nói chung cũng như các ngành địa chất, quản lý đất đai, khí tượng thủy văn nói riêng trở thành nền tảng và là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV, lãnh đạo các Phòng: Quản lý Đất đai, Khoáng sản và Nước cũng đã phát biểu ôn lại truyền thống và những kết quả nổi bật của ngành qua 75 năm hình thành và phát triển; định hướng các nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của ngành trong thời gian tới. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở TN&MT cũng đã khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác, nhằm động viên, khích lệ các cán bộ, công chức đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đ/c Hà Sỹ Đồng - UVBTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh trao khen thưởng

Đ/c Nguyễn Thế Hiếu - PBT Đảng ủy, PGĐ Sở trao khen thưởng

                                                                                                                                               Bài:Đức Phương (VP Sở), Ảnh: Văn Dụng (DABCC)

 

   Sở Tài nguyên và Môi trường dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025
   Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt và hỗ trợ, hướng dẫn người dân xử lý nước giếng sau lũ
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chung tay ủng hộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ
   Công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và thăm hỏi, động viên gia đình viên chức bị thiệt hại do mưa lũ
   Trao tặng quà “Chung tay hướng về đồng bào vùng lũ”
   Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng hành chính – tổng hợp, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đông Hà
   Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Địa chất, Quản lý đất đai và Khí tượng thủy văn Việt Nam
   Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Bản đồ và Công nghệ , Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường
   Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận, Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị