Chuyên mục: Môi trường

Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản thi hành pháp luật bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật:  11/6/2020 9:18:30 AM
Thực Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản thi hành pháp luật bảo vệ môi trường cho cán bộ cấp tỉnh, huyện tại thành phố Đông Hà vào ngày 30 tháng 10 năm 2020

Đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó giám đốc Sở TN&MT phát biểu khai mạc Hội nghị
Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; tham dự Hội nghị có sự góp mặt của đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, BQL Dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất cấp huyện; Phòng Quản lý đô thị thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị; Lãnh đạo Chi cục BVMT và các phòng trực thuộc, Trung tâm Quan trắc TN&MT.
Hội nghị tập trung phổ biến, trao đổi nội dung chính của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản thi hành pháp luật bảo vệ môi trường tại thành phố Đông Hà
Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận những vấn đề còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản, thủ tục hồ sơ về môi trường, đặc biệt là trao đổi về công tác thẩm định các hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng, dự án đầu tư, dự án xây dựng có liên quan đến hồ sơ môi trường.
Bài: Lưu Thị Bình, Ảnh: Đặng Thanh Luận (Chi cục BVMT)
   Tổ chức Khóa đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020
   Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản thi hành pháp luật bảo vệ môi trường
   Tăng cường xử lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do mưa lũ gây ra
   Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới (Every small action makes a world of difference)
   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu