Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Sở Tài nguyên và Môi trường dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025

Ngày cập nhật:  12/3/2020 10:41:51 AM

             Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Bộ TN&MT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ , lãnh đạo các Sở TN&MT các tỉnh thành phố trong cả nước và 85 gương điển hình tiên tiên ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2015-2020.

          Dự và chỉ đạo Đại hội về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.


Đ/c Trần Hồng Hà - UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát biểu khai mạc

         Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã thay mặt cho toàn ngành tài nguyên và môi trường, với hơn 35.000 cán bộ công chức, viên chức và người lao động phát biểu khai mạc Đại hội. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa báo cáo kết quả thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025.

          Phát biểu tham luận tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự chia sẽ, hỗ trợ của Bộ TN&MT đến người dân tỉnh Quảng Trị nói chung và cán bộ ngành tài nguyên và môi trường trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ, thiên tai gây ra trong thời gian qua. Đồng thời nêu lên một số định hướng để xây dựng nội dung thi đua của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung vào mội số nhiệm vụ chính:

- Xác định và phấn đấu để ngành tài nguyên và môi trường trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hướng tới phát triển bền vững.
          - Nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện, trình ban hành các Luật, Văn bản dưới luật của ngành tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó tham mưu, xây dựng và ban hành các chính sách tại địa phương sát, đúng thực tế dễ vận dụng.
         - Tích hợp các quy hoạch của ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, chỉ đạo xây dựng các quy hoạch cấp huyện theo đúng Luật quy hoạch, đảm bảo cho định hướng và phát triển lâu dài của ngành
          - Đào tạo nguồn nhân lực trong nội tại của ngành; tranh thủ sự quan tâm của các ngành, đặc biệt là cấp huyện trong giải quyết nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; chuyển từ hành chính sang phục vụ; coi trọng, theo dõi thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chăm lo đầu tư nguồn lực về con người, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của ngành.
         - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hành chính nội bộ ngành từ các phòng ban, đơn vị đến các phòng tài nguyên và môi trường và Chi nhánh VP Đăng ký đất đai để sớm phát hiện, xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế nội tại.


         Đ/c Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trường Khoa phát biểu tham luận tại Đại hội

           Tại Đại hội, ngành tài nguyên và môi trưởng tỉnh nhà vinh dự khi đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở TN&MT và đồng chí Võ Văn Nam - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được tuyên dương trong 85 gương điển hình tiên tiên ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định 2199/QĐ-BTNMT ngày 07/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Với tinh thần và khí thế mới, hy vọng Đại hội sẽ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành TN&MT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước, tạo động lực cho phát triển KT-XH giai đoạn 2020 - 2025.

                                                                                                                                                                 Bài và ảnh: Đức Phương (VP Sở)

   Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị cán bộ, VC-LĐ năm 2021; triển khai kế hoạch và ký kết giao ước thi đua năm 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
   Công đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở, làm tốt công tác nữ công
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn với chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
   Sở Tài nguyên và Môi trường dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025
   Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt và hỗ trợ, hướng dẫn người dân xử lý nước giếng sau lũ
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chung tay ủng hộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ
   Công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và thăm hỏi, động viên gia đình viên chức bị thiệt hại do mưa lũ
   Trao tặng quà “Chung tay hướng về đồng bào vùng lũ”
   Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng hành chính – tổng hợp, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đông Hà