Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn với chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Ngày cập nhật:  12/4/2020 3:53:47 AM

         Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 03/3/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh về hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2020; Công văn số 121-CV/ĐU ngày 06/3/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2020, ngày 30/11/2020 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ với chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
          Tham dự Diễn đàn có 25 đồng chí là đảng viên trong Chi bộ và các đồng chí đại diện BCH Công đoàn CSTV, đại diện BCH Chi đoàn.

          Tại Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ đã trình bày các nội dung trong Nghị quyết số 35/NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 133/KH-TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-ĐUK ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ".

Đ/c Bí thư Chi bộ khai mạc Diễn đàn

         Diễn đàn gợi ý một số nội dung trọng tâm, mang tính cốt lõi để đảng viên thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Chi bộ cũng như cơ quan đơn vị. Tại Diễn đàn đã có nhiều ý kiến thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề sau :

- Hành động của cán bộ, đảng viên, CNVC LĐ trong cơ quan đơn vị để phản bác, chống lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với Đảng và Nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

- Cán bộ, đảng viên, CNVC LĐ cơ quan đơn vị đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động đấu tranh phản bác, vạch trần các luận điểm xuyên tạc, chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sau ý kiến thảo luận của đảng viên, Chi bộ đã thống nhất một số giải pháp lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị để thực hiện trong thời gian tới.

          Kết thúc Diễn đàn, đồng chí Bí thư mặt Chi bộ cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự diễn đàn; Chi bộ sẽ bổ sung các nội dung trao đổi, thảo luận và những giải pháp của Chi bộ thông qua đề xuất của đảng viên vào chương trình hành động để triển khai thực hiện trong thời gian tới.


Đ/c Bí thư Chi bộ gợi ý một số giải pháp để thảo luận tại Diễn đàn

                                                Bài và ảnh:Đức Quý (TTKT)

   Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị cán bộ, VC-LĐ năm 2021; triển khai kế hoạch và ký kết giao ước thi đua năm 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
   Công đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở, làm tốt công tác nữ công
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn với chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
   Sở Tài nguyên và Môi trường dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025
   Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt và hỗ trợ, hướng dẫn người dân xử lý nước giếng sau lũ
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chung tay ủng hộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ
   Công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và thăm hỏi, động viên gia đình viên chức bị thiệt hại do mưa lũ
   Trao tặng quà “Chung tay hướng về đồng bào vùng lũ”
   Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng hành chính – tổng hợp, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đông Hà