Chuyên mục: Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi kiểm tra, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

Ngày cập nhật:  1/25/2021 8:08:29 AM

       Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị thuộc Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà được xây dựng tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Dự án đã được UBND tỉnh duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 22/8/2019.

       Là dự án có nguy cơ cao về sự cố tràn dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được UBND tỉnh ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của dự án. Theo đó, ngày 21/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thường trực Hội đồng thẩm định đã mời các thành viên Hội đồng tham gia buổi kiểm tra, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

       Tham gia buổi thẩm định có Sở Tài nguyên và Môi trường, do ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở chủ trì, cùng đầy đủ các thành viên của Hội đồng gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Công thương; Cảng vụ hàng hải Quảng Trị; UBND hai huyện Gio Linh, Triệu Phong và Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt.

                                   Cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm túc và HĐTĐ đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý cho chủ dự án

       Hội đồng thẩm định đã kiểm tra thực tế toàn bộ khu vực dự án và đưa ra nhiều nhận xét, góp ý đối với kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của kho cảng, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: các nguồn tiềm ẩn gây nguy cơ tràn dầu, trang thiết bị ứng phó, nguồn nhân lực ứng phó, hoạt động tổ chức diễn tập…
Các thành viên HĐTĐ đi kiểm tra thực tế toàn bộ khu vực kho cảng

       Được sự thống nhất của các thành viên Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực sẽ tổng hợp các ý kiến thẩm định, hướng dẫn chủ dự án chỉnh sửa hồ sơ đảm bảo yêu cầu và trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy trình./.
                                                                                                          
Bài và ảnh: Diệu Hằng (CCBVMT)