Chuyên mục: Môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

Ngày cập nhật:  5/1/2021 9:21:49 AM

      Thực hiện Công văn số 1588/BNN-TY ngày 19/3/2021 của Bộ NN&PTNT về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, UBND tỉnh đã có Công văn số số 1262/UBND-NN ngày 08/4/2021 giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 1588/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
       Các địa phương thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Trong đó lưu ý, tiêu độc khử trùng những trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí. Tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu. Áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng tại khu vực đường mòn, lối mở biên giới, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua cửa khẩu.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiêu hủy hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại Bãi chôn lấp CTR huyện Vĩnh Linh


Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiêu hủy hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại Bãi chôn lấp CTR huyện Vĩnh Linh

Trong tháng 4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Công thương, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh, UBND thị trấn Cửa Tùng, Đồn Biên phòng Cửa Tùng triển khai tiêu hủy hàng hải sản tổn kho bị hư hỏng cho 05 cơ sở chế biến thủy, hải sản tại thị trấn Cửa Tùng với tổng lượng tiêu hủy là ~ 450 tấn./.
                                                                                     
 Bài: Lưu Bình, Ảnh: Trung Kiên (CCBVMT)