Chuyên mục: Môi trường

Dự án CapaViet2 mời tham gia khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam”

Ngày cập nhật:  5/3/2021 10:27:08 AM

Dự án “Thực hành sử dụng dữ liệu trong hệ thống đăng ký các khu vực bị ô nhiễm – thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh (CapaViet 2)” là dự án hợp tác giữa Viện Độc lập các Vấn đề về Môi trường, Công hòa Liên bang Đức (UFU) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Trong khuôn khổ Dự án CapaViet 2, UFU đã xây dựng Khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” miễn phí dành cho cán bộ đến từ các cơ quan Nhà nước.

1. Nội dung khóa học bao gồm: Tổng quan về ô nhiễm đất; Lập hồ sơ các khu vực ô nhiễm – Khung pháp lý; Giới thiệu và chuẩn bị cho việc lập hồ sơ các khu vực ô nhiễm; Khảo sát các làng nghề và các KCN; Lập hồ sơ các khu vực có nguy cơ ô nhiễm: KCN và các khu vực khác; Đánh giá rủi ro dựa trên hồ sơ địa chính các khu vực có nguy cơ ô nhiễm; Nghiên cứu điển hình – các ví dụ từ nước Đức; Ôn tập và các thông tin bổ sung.

2. Thời gian đăng ký: Từ 01/4 đến 01/7/2021 (tải Chương trình khóa học tại đây).

3. Thời gian kết thúc: 30.9.2021

4. Cách thức đăng ký: vào link https://ufu.moodle-kurse.de/?lang=en và làm theo hướng dẫn tại đây.

(Chi tiết về khóa học liên hệ UFU thông qua chị Nguyễn Thị Thủy (SĐT: 0916.318.687, email: thuy@ufu.de).

5. Quyền lợi khi tham gia khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học trực tuyến (bao gồm việc hoàn thành Bài kiểm tra cuối khóa), học viên sẽ được nhận chứng chỉ chính thức từ UFU và Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân (BMU) của Đức.

Tải thư mời của UFU gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tại đây./.

 Bài: Lưu Thị Bình (Chi cục BVMT)