Chuyên mục: Quản lý đất đai

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2021, phiên đấu 01-ngày 30/5/2021

Ngày cập nhật:  5/14/2021 10:45:40 AM

             Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị đợt 2 năm 2021, phiên đấu 01 ngày 30/5/2021 như sau:

          1. Đơn vị được giao quản lý tài sản:

         - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị

         - Số 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3560.831

          2. Tổ chức đấu giá:

         - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung

         - 16 Trần Nhật Duật, TP Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233) 3565.379

         3. Tài sản đấu giá:

         Quyền sử dụng đất ở đô thị của 20 lô đất ở thuộc dự án Xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu vực Bắc sông Hiếu, gồm các khu vực ODT-3, ODT-6, ODT-11.


STT

Ký hiệu lô

Diện tích (m2)

 Giá khởi điểm
 (đồng)

 Tiền đặt trước (đồng)

 Tiền mua hồ sơ đấu giá (đồng)

I

ODT-6

1

93

326,6

3.429.300.000

300.000.000

500.000

2

94

340,4

3.574.200.000

300.000.000

500.000

3

95

475,2

4.989.600.000

350.000.000

500.000

4

96

437,3

5.050.815.000

400.000.000

500.000

5

106

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

6

107

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

7

108

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

8

109

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

9

110

160

1.488.000.000

150.000.000

500.000

10

111

160

1.488.000.000

150.000.000

500.000

11

112

389,8

4.455.414.000

350.000.000

500.000

II

ODT-3

12

31

270,5

3.502.975.000

300.000.000

500.000

13

32

319,4

3.353.700.000

300.000.000

500.000

14

33

319,4

3.353.700.000

300.000.000

500.000

III

ODT-11

15

219

325,8

3.420.900.000

300.000.000

500.000

16

220

325,8

3.420.900.000

300.000.000

500.000

17

242

162

1.506.600.000

150.000.000

500.000

18

243

162

1.506.600.000

150.000.000

500.000

19

244

162

1.506.600.000

150.000.000

500.000

20

245

162

1.506.600.000

150.000.000

500.000

 

20

4978,2

52.017.904.000

 

          4. Thông tin đấu giá:

- Niêm yết thông báo: Trụ sở Trung tâm PTQĐ tỉnh, UBND Phường Đông Thanh, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung, Khách sạn Đông Trường Sơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Quảng Trị.

- Đăng tải thông báo: trang web www.taisancong.vn, Báo Quảng Trị, Đài truyền hình Quảng Trị, trang web và Facebook Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

          - Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

         4.1. Mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm:

+ Từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 27/5/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

+ Các ngày 25,26,27/5/2021 (trong giờ hành chính) tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Trị (số 24 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/1 hồ sơ.

- Hồ sơ đấu giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Phiếu trả giá đã điền đầy đủ thông tin và giá trả (bản dấu đỏ do công ty đấu giá phát hành);

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản dấu đỏ do công ty đấu giá phát hành);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước (nếu có);

+ Bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

         4.2. Nộp tiền đặt trước:

          - Mức nộp:

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng là: 150 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng là: 200 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng: 300 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 4 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng: 350 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 5 tỷ đồng trở lên: 400 triệu đồng/lô.

          - Thời gian nộp: Các ngày 25,26,27/5/2021 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định).

          - Địa điểm nộp: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 5401 0000 316961, Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung).

        4.3. Công bố giá đấu:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ ngày 30/5/2021.

- Địa điểm: Tầng 2 Hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn, Số 401A Km3 Quốc Lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.