Chuyên mục: Môi trường

Quảng Trị hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Ngày cập nhật:  5/19/2021 2:40:36 AM

           Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động hưởng ứng tại Công văn số 2136/BNN-TCTL ngày 13/4/2021 từ ngày 29/4/2021 đến ngày 30/6/2021, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5.

       Trên địa bàn Quảng Trị, UBND tỉnh đã có Công văn số số 1404/UBND-NN ngày 16/4/2021 giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

       Chủ đề của Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 là “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ cấp nước sạch nông thôn, ý thức sử dụng nươc sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.


                                                                           Nguồn: Tạp chí Môi trường

 

Các thông điệp chính:

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021. 

- Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người. 

- Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.

- Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh.

- Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một tương lai bền vững.

- Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước. 

- Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

 - Mỗi người, mỗi ngày hãy làm việc một tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.

- Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

- Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.

- Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững./.

 

                                                           Bài: Lưu Thị Bình (Chi cục BVMT)