Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2021

Ngày cập nhật:  7/6/2021 2:49:41 AM

         Nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường (TN&MT) trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, ngày 02 tháng 7 năm 2021, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý TN&MT. Tham dự Hội nghị có cán bộ phụ trách lĩnh vực TN&MT - Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, phụ trách Kế toán Sở; đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố. Cùng dự và đưa tin có các phóng viên của Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị và trang thông tin điện tử UBND tỉnh. Đồng chí Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

          Thay mặt cho tập thể Lãnh đạo Sở, đ/c Võ Quốc Hoàng - Phó Giám đốc Sở TN&MT đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, Sở TN&MT đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong hoạt động quản lý nhà nước về TN&MT: ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến ngành TN&MT, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tỉ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử đạt 98,8%; tổ chức giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 141 tổ chức, trên 10.011 hộ gia đình, cá nhân; tổ chức 02 đợt đấu giá QSD đất và thu ngân sách địa phương trên 252 tỷ đồng; tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình và thời gian đối với 34 hồ sơ về môi trường; tiến hành 03 cuộc kiểm tra tình hình sử dụng đất của tổ chức, các nhân; kiểm tra và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày môi trường thế giới, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam..... Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ thuộc 07 lĩnh vực trọng tâm và 08 giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm.


Đ/c Võ Quốc Hoàng - PGĐ Sở báo cáo tại Hội nghị

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhất là công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; việc thực hiện các đề án, dự án về đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai; việc thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; quy hoạch đất san lấp, cải tạo hạ độ cao đất; tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, người dân.... Các ý kiến tham gia cơ bản đã được Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trao đổi, giải đáp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng ghi nhận, đánh giá cao vai trò tham mưu của Sở TN&MT trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, trong đó đã hỗ trợ các Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường và rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án thu hút… Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hà Sỹ Đồng đề nghị Lãnh đạo Sở tập trung: chỉ đạo để hoàn thành phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố, thị xã; tham mưu công tác giao đất, cho thuê đất đối với các nhà đầu tư phù hợp với quy hoạch và dịnh hướng phát triển của địa phương; chỉ đạo hoàn thành các dự án đo đạc, cấp GCN quyền sử dụng đất cho người dân; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp, bãi rác; tăng cường quản lý để đảm bảo an ninh nguồn nước…Đ/c PCT Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu, triển khai thực hiện tốt các đề án, nhiệm vụ HĐND tỉnh đã ban hành và các nhiệm vụ thuộc chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ của UBND tỉnh giao liên quan đến lĩnh vực TN&MT; tăng cường phối hợp giữa đơn vị thuộc Sở với phòng TN&MT cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật TN&MT trên địa bàn toàn tỉnh; rà soát các quy trình, thủ tục hành chính nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho nhân dân; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan, góp phần năng cao chỉ số tiếp cận đất đai và chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh.
                                                                                                         
Bài và ảnh: Đức Phương (VP Sở)

 

 

 

   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021 với chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” – bằng hình thức trực tuyến
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
   Kỷ niệm 18 năm ngày Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (16/9/2003 - 16/9/2021)
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động nhân Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh - liệt sĩ
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
   Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid – 19”
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"
   Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)