Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày cập nhật:  7/20/2021 7:53:59 AM

        Tiếp tục chung tay trong công tác phòng, chống COVID-19 theo tinh thần của Công văn số 26/CĐVC ngày 10/6/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh; Công văn số 1779/STNMT-VP ngày 09/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19, Đồng thời Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cùng với các tổ chức đoàn thể của đơn vị đã vận động cán bộ, VC-LĐ tham gia quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19.


Đại diện Cấp ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Trung tâm Quan trắc TN&MT trao số tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại UBTWMTTQVN tỉnh Quảng Trị

Với trách nhiệm và chung tay cùng xã hội trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cấp ủy chi bộ Trung tâm đã chỉ đạo đơn vị, cùng với tổ chức Công đoàn, Chi đoàn đã huy động từ các nguồn quỹ khác nhau để tham gia ủng hộ hoạt động có ý nghĩa này. Ngày 14/7/2021, đại diện Cấp ủy, Lãnh đạo Trung tâm và các tổ chức đoàn thể đã đến trực tiếp tại trụ sở UBTWMTTQVN tỉnh Quảng Trị để trao số tiền quyên góp trị giá 20.000.000 đồng, trong đó 10.000.000 đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 10.000.000 đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức vận động cán bộ, VC-LĐ tham gia đợt cáo điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19 bằng hình thức nhắn tin ủng hộ theo cú pháp: COVID NK gửi 1408, mỗi tin nhắn sẽ đóng góp một phần nhỏ kinh phí cùng cộng đồng để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Tại đơn vị, Lãnh đạo Trung tâm đã yêu cầu cán bộ, VC-LĐ và đối tác đến giao dịch, làm việc tại đơn vị tuân thủ nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế khi nhằm đảm bảo an toàn, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, VC-LĐ của đơn vị cùng với tổ chức Công đoàn, Chi đoàn đóng góp một phần vật chất và nguồn lực nhỏ bé để chung tay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 .

                                                         Bài và ảnh: Lê Quốc Tuyển (TTQT)

 

 

   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021 với chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” – bằng hình thức trực tuyến
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
   Kỷ niệm 18 năm ngày Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (16/9/2003 - 16/9/2021)
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động nhân Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh - liệt sĩ
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
   Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid – 19”
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"
   Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)