Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Triển khai Công tác thống kê đất đai năm 2013

Ngày cập nhật:  1/24/2014 2:54:04 AM

        Công tác thống kê đất đai hàng năm được quy định tại điều 53 Luật Đất đai năm 2003. Theo quy định, cấp xã hoàn thành trước 15/01; cấp huyện trước 31/01 và cấp tỉnh trước 15/02 hàng năm. Nhiều năm qua, công tác này thường bị chậm tiến độ theo yêu cầu và chất lượng số liệu chưa được bảo đảm là do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên chính là do thời điểm thống kê xảy ra đúng vào dịp Tết Nguyên đán.
        Xác định được khó khăn về thời gian, năm nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực chỉ đạo Phòng Quản lý đất đai đo đạc và Bản đồ và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh về kiểm tra các huyện nhằm đôn đốc và hỗ trợ cấp huyện về số liệu, xữ lý số liệu và báo cáo thuyết minh. Thời gian kiểm tra từ ngày 10/01 đến ngày 16/01/2014. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 6/10 huyện.
       Bằng những giải pháp cụ thể và khẩn trương, công tác thống kê năm nay, bước đầu đã đạt được một số kết quả rất khả quan:
      Thời hạn báo cáo số liệu cấp xã và cấp huyện là ngày 31/01/2014 nhưng đến ngày 15/01  đã có 01 đơn vị (huyện Cam Lộ) nộp số liệu báo cáo. Có 03 đơn vị (Gio Linh, Vĩnh Linh, Đakrông) nộp số liệu ngày 17/01, 02 đơn vị (Hướng Hóa, TX Quảng Trị) nộp ngày 20/01, các đơn vị còn lại đã nộp trước ngày 22/01/2014.
      Về chất lượng, qua công tác kiểm tra và số liệu các đơn vị cấp huyện tổng hợp cho thấy năm nay chất lượng số liệu đảm bảo khá chính xác do đã được kế thừa các cuộc rà soát trong năm 2013 và các năm trước. Bên cạnh đó, nhờ áp dụng phần mềm nhập số liệu do cán bộ Phòng Quản lý đất đai – đo đạc và Bản đồ xây dựng.
                 
             Giao diện phần mềm hỗ trợ nhập số liệu Thống kê đất đai
         do cán bộ Phòng Quản lý đất đai – đo đạc và Bản đồ xây dựng

        Với quyết tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và sự nỗ lực của cả ngành, công tác thống kê đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chắc chắn sẽ đạt chất lượng và vượt tiến độ về thời gian.
                                                                              Bài: Lê Văn Tý

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị