Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Lãnh đạo Sở làm việc với UBND huyện Triệu Phong về việc nhân dân lấn chiếm đất đai lâm nghiệp

Ngày cập nhật:  1/24/2014 3:08:14 AM

 

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 21/01/2014 đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm việc tại UBND huyện Triệu Phong xác minh việc nhân dân xã Triệu Ái lấn chiếm đất rừng trồng sau khi khai thác của công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Triệu Hải tại tiểu khu 803. Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo: UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Phong, Lãnh đạo UBND xã Triệu Ái và Lãnh đạo công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Triệu Hải.
         Qua xem xét, nghiên cứu hồ sơ và tình hình thực tế thì Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Triệu Hải (trước đây là Lâm trường Triệu Hải) đã sử dụng vùng đất này từ năm 1983, trồng rừng ổn định từ đó đến nay. Đến 2009 có rà soát với chính quyền địa phương và được UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận QSD đất số BA 665414 ngày 30/12/2009. Năm 2013, công ty tiến hành khai thác sản phẩm, dọn thực bì, san ủi, cày đất được 14,3 ha. Sau thời gian làm đất xong chưa kịp trồng lại rừng thì có 14 hộ dân thuộc xã Triệu Ái tự ý tiến hành trồng rừng với diện tích 11,4ha. Công ty phát hiện, lập biên bản hiện trường, báo cáo UBND xã Triệu Aí, UBND huyện Triệu Phong. Mặc dù chính quyền địa phương đã giải thích tuyên truyền hành vi tự ý trông rừng trên đất của Công ty đã làm đất là sai trái, vi phạm pháp luật, nhưng các hộ vẫn không đồng ý trả lại đất cho Công ty.
         Qua buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn; UBND xã Triệu Ái tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ lấn chiếm đất của Công ty theo quy định của Pháp luật; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Triệu Hải tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ đất đã được cấp giấy CN, cung cấp các chứng cứ, tài liệu liên quan để Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì trả lời cho nhân dân và chính quyền địa phương được rõ các ý kiến thắc mắc của nhân dân theo đề nghị tại báo cáo số 49/BC-UBND ngày 22/11/2013 của UBND xã Triệu Ái. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời mà 14 hộ nêu trên vẫn không chấp nhận thì Sở báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Triệu Hải khởi kiện đến Tòa án để được giải quyết theo quy định.
                                                         Tin và ảnh: Phạm Quang Đạt
                                             (Nguồn tài liệu: tại Biên bản cuộc làm việc)

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị