Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Quân Chính và Lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, thành phố Đông Hà làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

Ngày cập nhật:  2/19/2014 12:40:36 AM

        Ngày 12/02/2014, Đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND thành phố Đông Hà.
        Đồng chí Nguyễn Trí Hữu - Giám đốc Trung tâm đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch 2014. Trong năm 2013, Chi bộ và cán bộ viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoàn thành xuất sắc vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách 60 tỷ giao đầu năm, ngoài ra cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giao bổ sung 36,02/40 tỷ đồng.
       Thực hiện cơ chế một cửa để hoàn thiện thủ tục cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất trúng đấu giá, đất tái định cư đúng thời hạn, nhanh gọn.
        Năm 2013 là năm thứ hai Trung tâm tự thực hiện công tác GPMB các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư và là năm đầu tiên làm dịch vụ GPMB cho các chủ đầu tư khác và theo yêu cầu của UBND tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu sự phối hợp của một vài địa phương, đồng thời đây là nhiệm vụ mới, có tính chất phức tạp, nhạy cảm trong khi lực lượng cán bộ mỏng nhưng các cán bộ được phân công đã tích cực, nêu cao vai trò trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xử lý công việc linh hoạt nên được nhân dân đồng tình ủng hộ. Quá trình triển khai thực hiện không có khiếu kiện, khiếu nại. Nhiều sáng kiến được áp dụng trong công tác kiểm kê cũng như tính toán kinh phí, tham mưu tốt cho lãnh đạo và các ban ngành liên quan nên công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án đạt và vượt tiến độ.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quân Chính, PCT UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Trung tâm

       Đối với công tác quản lý dự án: Trung tâm làm chủ đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn về hạ tầng kỹ thuật, dân dụng... có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp; nguồn vốn đầu tư dàn trải nhưng Trung tâm đã hoàn thành tốt. Tập trung hoàn thiện theo hướng chiều sâu, nghiên cứu kỹ định mức, vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng để nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, chống lãng phí,...
        Nâng cao chất lượng quá trình lựa chọn nhà thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, lựa chọn được những nhà thầu thiết kế, thi công có năng lực thực sự có thể bảo đảm thực hiện gói thầu đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.
       Ngoài ra công tác dịch vụ tư vấn cho các chủ đầu tư trên địa bàn đều bảo đảm chất lượng, tiến độ. Được các chủ đầu tư tin tưởng, tín nhiệm. Tạo nguồn thu đáng kể cho thu nhập của cán bộ công nhân viên đơn vị.
        Năm 2014, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế nhằm đẩy mạnh công tác đấu giá đất đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Phát triển các dự án quỹ đất theo hướng hoàn thiện tốt cơ sở hạ tầng tạo sức hấp dẫn, thu hút người dân, tăng giá trị gia tăng của đất đấu giá, ổn định nguồn thu cho tỉnh. Đôn đốc các nhà thầu hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình cấp bách. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; Hoàn thiện đội ngũ cán bộ giải phóng mặt bằng để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đạt được, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Chi bộ và lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, nhất là công tác đấu giá đất tạo nguồn thu ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng dù khó khăn và mới thực hiện nhưng đã đạt được kết quả đáng khích lệ; công tác quản lý dự án, dịch vụ tư vấn đạt kết quả tốt .... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm phát huy những thắng lợi năm 2013, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh và UBND thành phố Đông Hà tiếp tục tạo điều kiện để Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh giao, trong đó ưu tiên phát triển quỹ đất, tăng thu ngân sách cho tỉnh.
       Về mục tiêu, kế hoạch năm 2014, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các nội dung, kế hoạch mà Trung tâm báo cáo, đồng thời yêu cầu:
        Hoàn thiện hồ sơ các dự án phát triển quỹ đất đã có chủ trương của UBND tỉnh để phê duyệt; Trên cơ sở nguồn vốn đã bố trí, hoàn thành các công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng theo kế hoạch; Các công trình khác chưa bố trí đủ, thiếu vốn thì đề xuất sở Kế hoạch bố trí bổ sung vốn hoặc cắt giảm, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; Báo cáo Sở TNMT để thống nhất với UBND huyện Triệu Phong về dự án Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước trình UBND tỉnh phê duyệt; Thống nhất thu hồi đất giao cho các dự án của doanh nghiệp, cá nhân sử dụng không hiệu quả cho Trung tâm quản lý, lập phương án đấu giá đất; Phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu, giải quyết chính sách liên quan đến chi phí công tác đấu giá đất phù hợp với quy định để tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện ...
       Kết thúc buổi làm việc, thay mặt cán bộ, viên chức giám đốc Trung tâm đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh và UBND thành phố Đông Hà đã quan tâm, tạo điều kiện cho Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cam kết toàn đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 2014.
                                

                                       Tin bài: Hồ Công Minh, Ảnh: Nguyễn Thế Nghĩa
 

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị