Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND huyện Cam Lộ, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị

Ngày cập nhật:  5/20/2014 10:04:57 AM

       Thực hiện chương trình công tác năm 2014, trong các ngày 13, 14/5/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành làm việc với UBND huyện Cam Lộ, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị. Tham gia Đoàn làm việc của Sở TN & MT có các đồng chí Lãnh đạo Sở, đại diện Văn phòng Sở, Phòng Quản lý đất đai – đo đạc và bản đồ, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT, Trung tâm Quan trắc & Kỹ thuật MT.
        Làm việc với Sở, về phía địa phương có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất và các phòng ban liên quan.                 Sở TN&MT làm việc tại UBND huyện Hải Lăng

 


               Sở TN&MT làm việc tại UBND thị xã Quảng Trị

       Tại các buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo về công tác Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn cấp huyện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở đã có những trao đổi, hướng dẫn giúp cho công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ Tài nguyên và Môi trường tại địa phương.
        Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Lợi, giám đốc Sở lưu ý các đơn vị cần chú trọng các công tác trọng tâm của ngành trong thời gian tới. Đó là: chuẩn bị công tác tuyên truyền Luật Đất đai 2013 có hiệu lực vào ngày 01/7/2014; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, đặc biệt là Quốc lộ 1 theo đúng yêu cầu tiến độ; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiệu nại của cá nhân, công bố quy hoạch cấp huyện sau khi được phê duyệt để làm cơ sở cho việc quản lý nhà nước về đất đai, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, hạn chế việc gây ô nhiễm của các có sở sản xuất và của hộ gia đinh, cá nhân.
       Về công tác vận hành CSDL đất đai, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị cần phải kiên quyết triển khai thực hiện để tránh việc lãng phí kinh phí đã đầu tư xây dựng CSDL, nhằm đưa dần công tác quản lý đất đai theo hướng đồng bộ, hiện đại. Để đạt được yêu cầu này, Lãnh đạo Sở yêu cầu Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện phải bố trí tối thiểu 01 cán bộ chuyên trách để cập nhật và vận hành, đồng thời phải đảm bảo kinh phí thuê bao đường truyền từ huyện, thị xã về Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT Quảng Trị.
         
                                              Bài: Lê Văn Tý, ảnh Phạm Đình Hải

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị