Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Khánh thành mốc đại 635 tại Cửa khẩu La Lay

Ngày cập nhật:  3/9/2012 3:54:30 AM

Ngày 16/5, tại Cửa khẩu Quốc gia La Lay (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) - La Lay (Salavan - Lào) đã diễn ra Lễ khánh thành mốc Quốc giới - mốc đại 635 giữa biên giới hai nước.

Mốc đại 635 trước đây là mốc R16 bằng bê tông, nằm trên tuyến đường đi qua cửa khẩu Quốc gia La Lay được xây dựng dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia pháp lý - kỹ thuật hai nước. Công trình thể hiện chính xác vị trí đường  biên giới giữa hai nước tại khu vực cửa khẩu chính La Lay, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý biên giới lâu dài và thúc đẩy giao lưu qua lại cửa khẩu.

Tại Lễ khánh thành mốc đại 635, hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Salavan (Lào) cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức xây dựng các mốc còn lại, phấn đấu đến hết năm 2012 sẽ hoàn thành việc cắm mốc trên thực địa giữa hai tỉnh. Như vậy, toàn bộ 62 vị trí mốc trên tổng số 68 cột mốc trên tuyến biên giới Quảng Trị - Savannakhet và Quảng Trị- Salavan sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Nguồn: monre.gov.vn

 
   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị