Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển làm việc về kế hoạch năm 2012 của Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ngày cập nhật:  3/9/2012 3:54:48 AM

Ngày 20/5, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đã làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ về nhiệm vụ mở mới năm 2012. Dự buổi làm việc có đại diện Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học Công nghệ, Trung tâm Viễn thám quốc gia và Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển chỉ đạo, năm 2012, Tổng cục Quản lý đất đai cần tập trung vào công tác sửa đổi và triển khai Luật Đất đai. Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng. Cần có các dự án nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực đất đai, chuẩn bị cho việc sửa đổi luật. Bên cạnh đó, Tổng cục cần xác định rõ trọng tâm của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường và người dân trong 10 năm tới. Tập trung ưu tiên dự án mở mới năm 2012 và nhiệm vụ cấp bách phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Đối với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Viện Khoa học đo đạc và bản đồ, Thứ trường Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu quy trình, quy chuẩn và quy phạm đo đạc và bản đồ; ứng dụng công nghệ mới và tai biến vỏ trái đất. Riêng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ Tiến sỹ.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trong năm 2012 cần tập trung ưu tiên các dự án đang triển khai, các dự án được phê duyệt năm 2011 nhưng chưa triển khai. Ngoài ra, ể phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, Cục cần sớm thu thập bản đồ biên giới lãnh thổ qua các thời kỳ.

 

Nguồn: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam  
   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị