Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Sẽ sửa đổi Nghị định đo đạc bản đồ

Ngày cập nhật:  7/16/2011 2:12:19 AM

Ngày 1-4, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đã làm việc với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cho biết, chuẩn bị cho việc dự thảo Nghị định đo đạc và bản đồ, đến nay, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức rà soát, đánh giá nội dung Nghị định số 12, tổng hợp những chính sách bất cập, mâu thuẫn, không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung; những chính sách còn thiếu so với thực tiễn công tác quản lý và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ. Đồng thời đề xuất các chính sách quản lý cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Một số đề xuất sẽ được sửa đổi như bỏ chương “Hoạt động đo đạc và bản đồ” và bổ sung thêm chương “Quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ”. Trong lần sửa đổi này, cũng sẽ bổ sung thêm một số thuật ngữ mới như: bản đồ nền, đối tượng địa lý, hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ. Một số nhóm chính sách về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản, quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành, quản lý công trình xây dựng đo đạc, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ ở Trung ương, địa phương và quản lý trình độ chuyên môn về đo đạc bản đồ cũng được đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Nghị định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, lĩnh vực đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển mạnh cả về phạm vi, đối tượng, công nghệ nên công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ cần làm tốt hơn. Trong khi đó, Nghị định số 12 chưa đề cập tới vấn đề này. Vì thế, việc sửa đổi Nghị định 12 để đáp ứng kịp nhu cầu thực tế hiện nay là hết sức cần thiết.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Nghị định về đo đạc và bản đồ cần giải quyết vướng mắc, tồn tại của Nghị định 12 và bổ sung những vấn đề tạo tiền đề xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cũng lưu ý một số vấn đề cần quản lý trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ hiện nay. Đó là, công tác quản lý sau cấp phép; quản lý các công trình đo đạc bản đồ hoặc công trình liên quan đến đo đạc và bản đồ; quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ có sự tách bạch giữa bản đồ chuyên đề và bản đồ cơ bản.

Đến nay, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã có dự thảo Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định trình Bộ trưởng. Theo đó, Trưởng Ban soạn thảo là Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển; Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là Phó Ban soạn thảo kiêm Tổ trưởng Tổ biên tập. Sau khi thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Cục sẽ đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Bộ TN&MT, trình Chính phủ vào tháng 10/2011.  

Nguồn: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam  

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị