Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Thống nhất biện pháp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ về đất đai

Ngày cập nhật:  12/8/2015 7:28:03 AM

      Sáng ngày 04/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thống nhất biện pháp tiếp tục thực hiện đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ về đất đai trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp tại tỉnh do Đồng chí Đặng Trọng Vân- Phó giám đốc Sở chủ trì. Tham gia buổi họp còn có đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế, Cục Thuế và Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh.
     Tại cuộc họp, đồng chí chủ trì nêu rõ quan điểm: Việc cải cách thủ tục hành chính, tìm biện pháp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết và quan trọng, nhằm nâng cao chỉ số PCI, tạo điều kiện để tỉnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.
Sau khi thảo luận, cuộc họp đi đến thống nhất 05 vấn đề để đơn giản hóa thủ tục đất đai tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp:
      Thứ nhất: Về việc rút ngắn thời gian khi ký hợp đồng thuê đất giữa doanh nghiệp với Sở Tài nguyên và Môi trường: cuộc họp thống nhất cao từ nay phần ghi đơn giá thuê đất là " theo thông báo của cơ quan thuế". Cải tiến như vậy vừa đảm bảo đúng quy định và vừa rút ngắn được thời gian khoảng 03-05 ngày làm việc khi ký hợp đồng thuê đất. Doanh nghiệp sau khi có Quyết định thuê đất là ký được hợp đồng ngay không chờ thời gian thông báo đơn giá thuê đất của cơ quan thuế như trước đó.
       Thứ hai: Về vấn đề giá thuê đất trong các khu, cụm công nhiệp: Trường hợp này giá tương đối ổn định và không thay đổi trong từng khu, cụm công nghiệp vì vậy Cục Thuế tỉnh sẽ có biện pháp cải tiến trong việc thông báo đơn giá thuê đất cho doanh nghiệp thuê được thuận lợi hơn trước đó.
      Thứ ba: Về việc chứng nhận tài sản trên đất trong giấy chứng nhận QSD đất,  QSH nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với các doanh nghiệp đã xây dựng công trình nhưng không xin giấy phép xây dựng: Trước mắt sẽ báo cáo UBND tỉnh đồng ý chủ trương tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chứng nhận tài sản với điều kiện đảm bảo đúng quy hoạch, chưa tính đến yếu tố chất lượng an toàn công trình, trừ trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu. Vì theo quy định nếu xác định yếu tố chất lượng an toàn công trình thì phải mất thời gian rất dài và doanh nghiệp phải tốn kém chi phí thẩm định.
      Thứ tư: Về vấn đề bất cập quy định giữa Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai  và  Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy theo hình thức công nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân. Về lâu dài cần phải chờ Nghi định sửa đổi của Chính phủ. Trước mắt, Cục Thuế sẽ chỉ đạo các Chi cục thuế căn cứ vào văn bản thẩm định đủ điều kiện cấp giấy CN cho hộ gia đình, cá nhân của Phòng Tài nguyên và Môi trường để thông báo nộp nghĩa vụ tài chính, tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân sớm nhận được giấy CN.
       Thứ năm: Về vấn đề Doanh nghiệp xuất trình biên lai đã hoàn thành nộp nghĩa vụ tài chính với Sở Tài nguyên và Môi trường để được nhận giấy CN đã cấp. Do thực hiện kê khai nộp thuế qua hệ thống điện tử, nên doanh nghiệp xuất trình bản in biên lai hoàn thành nghĩa vụ tài chính bản đen trắng với Sở Tài nguyên để nhận giấy CN là chưa đủ độ tin cậy. Vì vậy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Cục Thuế sẽ có văn bản hướng dẫn cho Doanh nghiệp sau khi in biên lai và được phép đóng dấu của doanh nghiệp để làm bằng chứng xuất trình đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi nhận giấy CN tại Sở TNMT.
       Với tinh thần trách nhiệm cao, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như đại diện các đơn vị liên quan tỏ rõ quan điểm thống nhất cao việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số PCI, góp phần đưa kinh tế-xã hội của tỉnh ta ngày càng phát triển.                   

                                                              Tin và ảnh: Phạm Quang Đạt

 
   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị