Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TÍCH CỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngày cập nhật:  8/8/2016 8:20:36 AM

      Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca (gọi tắt tên khoa học: Macadamia integrifolia) tại địa bàn xã Tân hợp, huyện Hướng Hóa v à của Công ty TNHH My Anh Khe Sanh là một dự án có nguồn vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh ta. Tổng vốn đầu tư của dự án là: 5.200.000 USD, tương đương: 111.000.000.000 đồng (một trăm mười một tỷ đồng) do nhà đầu tư Huỳnh Văn Trí (người gốc Việt Nam định cư tại Úc) bỏ vốn đầu tư.
     Dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất (giai đoạn 1) là: 649 ha, tại Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) là: 540,4 ha (đợt 1: 438,2 ha; đợt 2: 102,2 ha); Phần diện tích còn lại chưa cấp Giấy chứng nhận: 108,6 ha do đang vướng mắc trong GPMB.
    - Đối với diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận (540,4 ha): Đến nay, Công ty đã cài, ủi đất và trồng cây Mắc ca với diện tích hơn 250 ha. Tuy nhiên, còn lại khoảng: 290,2 ha đang tranh chấp nên Công ty chưa tiến hành khai hoang sử dụng được.
Nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, thời gian qua UBND tỉnh tổ chức nhiều phiên làm việc với UBND huyện Hướng Hóa và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo (Thông báo số 102/TB-UBND ngày 07/6/2016 về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính; Thông báo số 144/TB-UBND ngày 20/7/2016 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng…)
     - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập tổ công tác hỗ trợ UBND huyện Hướng Hóa đẩy nhanh tiến độ giao đất cho Công ty (Quyết định số 1332/QĐ-STNMT ngày 10/6/2016). Đồng thời, Sở đã tổ chức cắm mốc xác định ranh giới, mốc giới tại thực địa và đo đạc để xác định cụ thể diện tích đất đã khai hoang sử dụng và phần đất chưa khai hoang.
     Quá trình cắm mốc xác định ranh giới, mốc giới tại thực địa có thể khẳng định rằng: Toàn bộ diện tích cấp Giấy chứng nhận: 540,4 ha (đợt 1 và đợt 2) đảm bảo việc giao đất, cấp giấy chứng nhận đúng vị trí, ranh giới, không có sự chồng lấn về diện tích. Tuy nhiên, trước đây trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ một số diện tích đất đã chi trả nhầm đối tượng (Đất sản xuất của thôn Prô, xã Hướng Tân và Bản Mới, xã Đakrông nhưng đã bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân thôn Lương Lễ, và thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp). Do đó, hiện nay trong tổng số 438,2 ha đất đã được cấp giấy chứng nhận (đợt 1), Công ty mới khai hoang sử dụng: 148 ha; còn lại 290,2 ha đang tranh chấp nên Công ty chưa tiến hành khai hoang sử dụng được. Trong đó:
    + Tại khu vực nhân dân Bản Mới, xã Đakrông, huyện Đakrông đang xâm canh là: 160 ha (Trong đó khoảng 78ha có cây cối, hoa màu và 82 ha chủ yếu là đất trống, cây lùm bụi).
    + Tại khu vực thôn Prô, xã Hướng Tân: 30,6 ha (nằm trong diện tích 78 ha thôn Prô, xã Hướng Tân đang xâm canh). Hiện nay, UBND huyện đang vận động nhân dân giao đất cho Công ty tiến hành khai hoang.
    + Tại khu vực thôn Prô, xã Hướng Tân (nằm tiếp giáp với phần đất đang tranh chấp và đất của Công ty MDF) có: 26,5 ha, hiện nay Công ty đang chuẩn bị tiến hành khai hoang.
    + Diện tích đã thu hồi của Công ty MDF theo quyết định 1067/QĐ-UBND tỉnh: 33,09 ha, UBND huyện Hướng Hóa đang chủ trì khâu nối để hai Công ty thỏa thuận về mức kinh phí hỗ trợ, nhưng đến nay hai bên chưa thỏa thuận xong.
    + Phần diện tích 40 ha (36 ha+4,0 ha) gần sông Rào Quán, thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp đang vướng mắc do nhân dân cản trở không cho khai hoang.
    - Đối với diện tích chưa cấp giấy chứng nhận (108,6 ha):
  
+ Tại khu vực thôn Tà Đủ: 61,8 ha dọc sông Rào Quán (nằm trong 60,7 ha, UBND tỉnh đã thống nhất để lại cho nhân dân tiếp tục sản xuất tại Thông báo 102/TB-UBND ngày 07/6/2016).
   + Diện tích 46,8 ha tại thôn Prô (nằm trong 78 ha đang vướng mắc): UBND huyện đang vận động nhân dân bàn giao đất cho Công ty (theo phương án khảo sát vị trí đất khác thuận lợi cho sản xuất và UBND huyện cày ủi, khai hoang để giao cho nhân dân Prô sản xuất).

alt

                 (Ảnh: Đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới, mốc giới tại thực địa)
     Để kịp thời giải quyết các vướng mắc nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện dự án và đề xuất UBND tỉnh nhiều giải pháp để thực hiện sớm giao đất cho Doanh nghiệp triển khai dự án, trên cơ sở đó UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Hướng Hóa khẩn trương giải quyết các vướng mắc (Văn bản số: 3073/UBND-TN ngày  03/8/2016).
     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về hỗ trợ Doanh nghiệp, nâng cao chỉ số PCI nhất là chỉ số tiếp cận về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tích cực hỗ trợ Doanh nghiệp và UBND huyện Hướng Hóa, hiện nay UBND huyện Hướng Hóa đang tuyên truyền, vận động bà con nhân dân ủng hộ dự án và tập trung giải quyết các vướng mắc để thực hiện dự án đầu tư có hiệu quả.
                                               Bài và ảnh: Đoàn Xuân Tính
   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị