Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Một số kết quả bước đầu về ứng dụng CNTT trong phát triển phần mềm phục vụ công tác Quản lý đất đai - Đo đạc và bản đồ

Ngày cập nhật:  10/23/2015 4:47:26 AM

      Thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý dữ liệu TNMT nói chung, Quản lý đất đai - Đo đạc Bản đồ nói riêng. Trong những năm vừa qua, Trung tâm CNTT đã có những cải tiến công nghệ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu quản lý CSDL đo đạc bản đồ phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Một trong những phần mềm do Trung tâm phát triển trên cơ sở phần mềm quản lý CSDL đo đạc bản đồ do Cục Công nghệ Thông tin xây dựng năm 2010 đó là Modul Quản lý tọa độ địa chính tỉnh Quảng Trị. Phần mềm được phát triển trên ngôn ngữ Visual Basic, sử dụng hệ Quản trị CSDL SQL Sever 2008.
      Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã cập nhật đầy đủ thông tin về 1.911 điểm tọa độ trên địa bàn toàn tỉnh được  xây dựng từ năm 2000 trở lại đây. Trong đó:  217 điểm Địa chính cơ sở và 1.694 điểm địa chính cấp I, II. Đặc biệt đã cập nhật 480 điểm địa chính thành lập bằng công nghệ định vị toàn cầu GPS/GNSS, theo hệ tọa độ VN-2000 từ năm 2008 đến nay (Thị xã Quảng Trị: 30 điểm; Hướng Hóa: 171 điểm; Đakrông: 87 điểm; Triệu Phong: 158 điểm; Gio Linh: 20 điểm; Vĩnh Linh:14) .
             
         Những cải tiến bước đầu của phần mềm với các  tính năng đạt được, đó là:
        - Cung cấp đầy đủ các thông tin về toạ độ, độ cao, ghi chú điểm của tọa độ và ghi chú điểm độ cao. Việc lưu trữ theo từng cấp hành chính, các ghi chú điểm và các bản đồ được lưu dưới dạng file pdf.
       - Cấp phát toạ độ, độ cao(với định dạng Word), ghi chú điểm (dưới dạng file) một cách chính xác, nhanh chóng và thuận lợi.
       - Với một “bộ sâu tìm kiếm” và việc phân chia theo từng ranh giới hành chính, cho phép người sử dụng tìm kiếm theo bất kỳ thông tin nào, việc tìm kiếm có thể là đơn hoặc đa điều kiện cùng lúc, với những thao tác đơn giản nhất và thời gian tìm kiếm nhanh nhất (Tìm kiếm theo số hiệu, theo đơn vị hành chính, theo mối liên kết không gian - phạm vi bán kính nhất định..)
       - Các chức năng trợ giúp trực tiếp giúp cho người sử dụng nhập dữ liệu dễ dàng - Có khả năng chuyển dữ liệu từ kết quả bình sai của các phần mềm thông dụng hiện nay hoặc có sẵn từ file Word,  Excel vào trong chương trình giúp người sử dụng giảm thời gian nhập số liệu lúc ban đầu, tăng hiệu quả công việc.
      - Giao diện thân thiện, hoàn toàn bằng tiếng Việt, dễ sử dụng. Các chức năng trợ giúp trực tiếp giúp cho người sử dụng nhập dữ liệu dễ dàng. Có khả năng kết xuất báo cáo sang các dạng dữ liệu khác như Word, Excel, PDF,…
      - Phần mềm hỗ trợ các chức năng  quản lý, theo dõi và xuất ra hệ thống biểu thống kê, tổng hợp quá trình cung cấp thông tin tư liệu.
      - Hệ thống có tính bảo mật cao, CSDL được quản lý trên máy chủ, phân quyền đến từng thao tác của người sử dụng. Hệ thống có chức năng sao lưu dữ liệu tự động hoặc tuỳ theo người dùng tránh được tình trạng dữ liệu bị hỏng do sự cố máy tính hoặc xâm nhập của virus.

  
        Xác định đây chỉ là kết quả bước đầu trong công tác cải tiến phần mềm nhằm phù hợp tình hình thực tế quản lý CSDL của địa phương, đáp ứng nhu cầu khai thác của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, với tham vọng không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý điểm tọa độ địa chính, Trung tâm sẽ hướng đến xây dựng liên kết dữ liệu không gian (bản đồ) và dữ liệu thuộc tính tạo điều kiện tối ưu trong việc cập nhật, truy xuất, tìm kiếm một cách nhanh chóng và chính xác. Các điểm tọa độ địa chính được thể hiện trực quan trên nền bản đồ địa chính từ đó dễ dàng đưa ra những phương án tối ưu trong công tác lựa chọn, cung cấp thông tin./.
                                                                                 
                                                           Bài: Nguyễn Lê Thắng (TTCNTT)
 

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị