Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUẢNG TRỊ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 01/10 (2005 - 2015)

Ngày cập nhật:  10/23/2015 4:46:59 AM

Phát huy những kết quả đạt được, xây dựng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Trị ngày càng lớn mạnh

Đồng chí VÕ VĂN NAM, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Trị

     Cách đây 70 năm, thắng lợi Cách mạng Tháng 8 đã mở ra một trang sử mới của dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ. Trong những ngày tháng lịch sử hào hùng đó, ngày 3/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41-SL để kết thúc hoạt động của cơ quan quản lý đất đai thuộc Nhà nước thực dân Pháp và mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua những chặng đường lịch sử, ngành Quản lý đất đai đã từng bước lớn mạnh và trưởng thành, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước. Các hoạt động của ngành Quản lý đất đai đã đạt được nhiều thành tựu quan trong góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế từng bước "nắm chắc, quản chặt, khai thác có hiệu quả" nguồn tài nguyên đất đai, cụ thể là đã xây dựng trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền hệ thống chính sách về đất đai phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách đất đai không chỉ còn là mệnh lệnh hành chính mà được xem xét dưới góc độ kinh tế đã tạo ra nguồn nội lực to lớn thúc đẩy sản xuất phát triển, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài; thừa nhận giá trị quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản. Những chủ trương chính sách đúng đắn đã góp phần quan trọng giải phóng nguồn lực đất đai, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế.
      Xuất phát từ những chính sách đất đai đó mà cách đây 10 năm, ngày 18 tháng 4 năm 2005, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 695/2005/QĐ-UB V/v thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) Quảng Trị nhưng do điều kiện nguồn lực nên ngày 01/10/2005 Văn phòng mới chính thức đi vào hoạt động. Theo qui định pháp luật, Văn phòng ĐKQSDĐ thực hiện 11 nhiệm vụ bao gồm: Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính gốc đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh; cấp bản sao hồ sơ địa chính từ hồ sơ địa chính gốc cho Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc khi có biến động về sử dụng đất theo thông báo của cơ quan tài nguyên và môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện; chuyển trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý cho Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn để chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được mua nhà ở gắn liền với đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Lưu trữ, quản lý bản sao giấy CNQSDĐ và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh. Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống thông tin đất đai; cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng. Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Sở TN-MT. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.
     Những ngày đầu mới thành lập, Văn phòng ĐKQSDĐ Quảng Trị chỉ có 5 đồng chí được điều động từ Văn phòng Sở, Phòng quản lý đất đai, Trung tâm thông tin lưu trữ; cơ sở vật chất, thiết bị còn thiếu thốn, các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đều phải sinh hoạt ghép trong các tổ chức chính trị của Sở. Trải qua 10 năm đi vào hoạt động, với sự quan tâm, giúp đỡ các cấp lãnh đạo, trực tiếp là Sở TN-MT, Văn phòng ĐKQSDĐ Quảng Trị đã có những bước phát triển đáng kể và không ngừng lớn mạnh. Đến nay, Văn phòng ĐKQSDĐ có Ban Giám đốc gồm Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và 3 phòng chuyên môn đó là phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Đăng ký - Thống kê; Phòng Lưu trữ - Cung cấp thông tin và 1 đội dịch vụ với lực lương lao động thường xuyên là 20 người gồm 4 nữ, 16 nam. Về trình độ chuyên môn, đội ngũ có 3 đồng chí có trình độ Thạc sỹ chuyên ngành QLĐĐ, 12 đồng chí có trình độ đại học chuyên ngành QLĐĐ, kinh tế, luật, 5 đồng chí trung cấp QLĐĐ - đo đạc bản đồ (hiện đang học đại học); có 01 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 3 trung cấp chính trị, 8 sơ cấp chính trị; đơn vị có chi bộ đảng trực thuộc, có tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
     Về cơ sở vật chất, qua 10 năm hoạt động với nguồn kinh phí tiết kiệm đơn vị đã đầu tư mua sắm thêm nhiều máy móc thiết bị cơ bản đáp ứng để thực thi các nhiệm vụ được giao Cụ thể hiện nay đơn có trên 20 máy tính để bàn, 3 máy in A3, 06 máy in A4, 2 máy photo copy, 02 máy toàn đạc điện tử, 1 máy in Ao, 04 máy GPS cầm tay, 3 máy tính xách tay và xây dựng thêm 01 phòng làm việc trên 40 m2. 
    Nhìn lại 10 năm quả là một chặng đường đầy khó khăn và thử thách, như: cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn nhưng đơn vị đã biết sắp xếp công việc hợp lý, có sáng kiến trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các công việc nhạy bén linh hoạt, sử dụng tối đa các điều kiện, phương tiện máy móc hiện có và thuê mượn thêm bên ngoài để xử lý mọi công việc được trôi chảy. Mặt khác, với đội ngũ cán bộ trẻ có tri thức, được đào tạo cơ bản chính qui cộng thêm sự nhiệt tình, đoàn kết, hết mình với công việc, chịu khó học hỏi để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao nên hàng năm đơn vị đều thực hiện tốt qui chế dân chủ, mọi công việc được bàn bạc công khai trước khi thực hiện. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ viên chức trong đơn vị một cách kịp thời. Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tháng, quí, năm và phân công giao nhiệm vụ cụ thể, hợp lý đến từng cán bộ viên chức và nhóm người lao động. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức để động viên khuyến khích họ hăng say công tác. Nhờ vậy mà trong 10 năm qua với sự đồng lòng đồng sức, đoàn kết nhất trí cao của tập thể, nên mọi công việc được giao đều cơ bản hoàn thành. Trong đó, đã giải quyết tốt các nhu cầu của công dân, tổ chức khi đến giao dịch ở cơ quan. Thường xuyên nghiên cứu để đề xuất cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm bỏ bớt các thủ tục không cần thiết, đồng thời đề xuất cải tiến quy trình xử lý hồ sơ để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức khi đến thực hiện tại đơn vị. Trong 10 năm đã có 2 lần đề xuất Sở TN-MT trình UBND tỉnh ban hành gần 40 thủ tục đất đai. Thực hiện tốt công tác dịch vụ công, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo qui định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê đất đai 5 năm và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Quảng Trị đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thời gian. Thực hiện công tác cấp giấy CNQSD đất, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, công tác chuyển thông tin địa chính, công tác đăng ký chỉnh lý biến động của các tổ chức trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, góp phần cùng Sở TN&MT Quảng Trị cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo  trên địa bàn tỉnh. Trong 10 năm qua, đã tiến hành thẩm tra hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh một cách kịp thời, chính xác với 2.678 hồ sơ; Thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm với gần 706 lượt; cập nhật biến động vào bản đồ địa chính dạng số toàn bộ các trường hợp biến động thuộc đất các tổ chức; chuyển thông tin đến cơ quan thuế: 759 lượt; thông tin đến Văn phòng Đăng ký QSD đất các huyện thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn 2.678 trường hợp và tiếp nhận 17.363 hồ sơ biến động do Văn phòng thành phố đông hà chuyển đến để thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động theo qui định. Thực hiện dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính. Trong 10 năm qua, đơn vị đã tích cực thực hiện dự án đo đạc cấp mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ và xây dựng CSDL địa chính cho các xã, phường thuộc thành phố Đông Hà, huyện Gio Linh, huyện Vĩnh Linh với khối lượng cụ thể: Đo đạc bản đồ 5.635,6 ha; cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận 15.788 giấy; hoàn thiện xây dựng CSDL địa chính cho 20 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Vĩnh Linh. Ngoài ra, còn thực hiện việc đo đạc lập bản đồ thu hồi đất, giao đất, cấp giấy CNQSDĐ và đo đạc theo Chỉ thị 31/2008/CT-Tg-CP với hàng ngàn thửa đất. Kết quả, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, đời sống cán bộ viên chức và người lao động ngày được cải thiện, thu nhập bình quan đầu người 5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, thực hiện thu, chi đúng theo qui định của pháp luật, nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo; quản lý tốt cán bộ viên chức, thực hiện nghiêm minh chế độ thưởng phạt, thực hiện tốt kỷ luật lao động, an toàn lao động, ý thức tổ chức kỷ luật. Thường xuyên tạo điều kiện và động viên cán bộ viên chức hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Do vậy mà trong 10 năm qua không để xẫy ra trường hợp cán bộ viên chức vi phạm pháp luật, hoặc bị kỷ luật. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với chi bộ, Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo lãnh đạo và điều hành đơn vị nên mọi nhiệm vụ chính trị trong 10 năm qua đều hoàn thành tốt và hàng năm đều được cấp trên khen thưởng, trong đó, có 2 năm được UBDN tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc (năm 2008 và 2014) ; 3 năm được Bộ TN-MT tặng Bằng khen (năm 2009, 2011, 2013) và 2 năm được UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm 2008, 2010).
    Quản lý đất đai là vấn đề hệ trọng, mang tính tổng hợp cả về kinh tế và chính trị - xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất quan tâm. Giải quyết đúng đắn chính sách đất đai sẽ tạo thêm động lực, góp phần quan trọng để đạt được những thành tựu to lớn của sự nghiệp cách mạng nước ta. Chính vì vậy trong thời gian tới, Văn phòng ĐKQSDĐ Quảng Trị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ như nghiên cứu để góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo môi trường pháp lý thuận lợi để Nhà nước "nắm chắc, quản chặt" quỹ đất đai, đồng thời phân bổ nguồn tài nguyên đất đai cho các ngành kinh tế, xã hội, đảm bảo mục tiêu của quốc phòng, an ninh. Mặt khác phải tạo điều kiện để đất đai tham gia thị trường bất động sản. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu đất đai, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng hoàn thiện hệ thống đăng ký đất đai hiện đại về các mặt mô hình tổ chức, trình tự thủ tục, phương pháp công nghệ. Kiện toàn hệ thống bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực cho Văn phòng đăng ký đất đai, đảm bảo thống nhất hệ thống hồ sơ đất đai từ tỉnh đến huyện, xã, có sự phân công, phân cấp rõ ràng, hoạt động có hiệu quả. Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.
     Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng ĐKQSD đất, xin trân trọng cảm các đồng chí trong Ban giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo các ngành, các cấp và các địa phương đã quan tâm tạo mọi điều kiện cho Văn phòng ĐKQSD đất ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.
 

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị