Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai

Ngày cập nhật:  10/29/2015 4:52:43 AM

      Ngày 22 - 23/10/2015, tại Hà Nội, Tổng Cục Quản lý đất đai – Bộ TN&MT chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất đai. Về tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và cán bộ thuộc các phòng, ban liên quan của Sở Tài nguyên và Môi trường 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc.


                            Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại Hà Nội

     Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Lịch, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý đất đai – Bộ TN&MT khái quát tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai không chỉ là nhiệm vụ của quản lý nhà nước về đất đai mà còn là giải pháp đặc biệt quan trọng để đảm bảo cho hệ thống pháp luật đất đai được chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ, tác động mạnh mẽ và đem lại hiệu quả tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
     Hội nghị đã truyền đạt những vấn đề chú trọng trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai như: Thanh tra, kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đất đai ở các địa phương; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất.
     Qua báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ TN&MT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đã nêu lên những tồn tại, thiếu sót và vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại một số địa phương đã phát hiện trong thời gian qua.
     Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất, đồng thời đã cùng nhau thảo luận, trao đổi và giải đáp các thắc mắc liên quan, đặc biệt là trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các tổ chức kinh tế.

                                  (Bài và ảnh: Võ Duy Hoàn– Thanh tra Sở TN & MT)

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị