Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Hội nghị triển khai công tác lập hồ sơ, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  3/21/2016 2:52:41 PM

     Ngày 18/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, rà soát  cắm mốc, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đường 9 và Triệu Hải, theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh số 2519/QĐ-UBND ngày 16/11/2015.

               
                                   Toàn cảnh cuộc họp
     Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Thế Hiếu - Phó Giám đốc Sở (chủ trì), Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý Đất đai-Đo đạc và Bản đồ thuộc Sở; đại diện  Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đại diện Lãnh đạo UBND và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng, Gio Linh, thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị; Đại diện lãnh đạo UBND và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn của các huyện liên quan, Lãnh đạo và các phòng, ban có liên quan của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Triệu Hải, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách của đơn vị tư vấn Công ty TNHHMTV Tài nguyên Môi trường Biển - thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hiếu- Phó Giám đốc Sở đã phát biểu triển khai chủ trương và đại diện các phòng có ý kiến về các nội dung công việc phải thực hiện trong công tác lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, rà soát cắm mốc, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty nông, lâm nghiệp.
     Tiếp đó, đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, tiến độ tác nghiệp chi tiết tại địa bàn. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp thu chủ trương, giao nhiệm vụ cho UBND các xã, phường, thị trấn; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Triệu Hải bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và cho triển khai các nội dung của Dự án, hai Công ty thể hiện sự phấn khởi và hứa sẽ chủ động phối hợp tốt trong công tác triển khai thực hiện. Hội nghị đã tích cực thảo luận, góp ý kiến từ các đại biểu tham dự nhằm triển khai và hoàn thành tốt Dự án.
             
     Hội nghị đã thống nhất cao các nội dung mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai, quyết tâm hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ./.
            

Tin và ảnh: Trần Văn Nam - CV phòng Quản lý Đất đai-Đo đạc và Bản đồ,
                                           Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị.

 

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị