Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Hội nghị triển khai quyết định của UBND tỉnh về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  3/25/2016 9:05:57 AM

     Ngày 24 tháng 3 năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
     Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Lợi - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng Tổ công tác của UBND tỉnh; đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Giám đốc Sở, Tổ phó Tổ công tác và các đồng chí Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh; đại biểu các Sở ngành có đại diện Lãnh đạo, Phòng chuyên môn các đơn vị: Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh; Đại biểu các địa phương có đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, các phóng viên của Đài phát thanh và truyền hình, Báo Quảng Trị đến dự và đưa tin.
      Tại Hội nghị đồng chí Võ Quốc Hoàng - Chánh Văn phòng Sở công bố Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai, Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 415/QĐ-UBND; đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Giám đốc Sở, Tổ phó Tổ công tác triển khai văn bản số 844/UBND-TN ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện cấp GCNQSD đất khi Văn phòng Đăng ký đất đai đi vào hoạt động và Kế hoạch số 508/KH-STNMT của Tổ công tác.
       Theo Quyết định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị được thành lập là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016 và thay thế Quyết định số 695/2005/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử đất tỉnh Quảng Trị.
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.


                 Đồng chí Nguyễn Thanh Lợi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
                        Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại Hội nghị

     Theo Quyết định thành lập, bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được sắp xếp, cơ cấu tổ chức gồm: 4 phòng chuyên môn và 09 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đặt tại các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ). Cụ thể, 4 phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận, phòng Kỹ thuật địa chính và phòng Thông tin - Lưu trữ. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được thành lập ở 09 huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, lưu trữ hồ sơ và tài liệu có liên quan của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sang Sở Tài nguyên và Môi Trường quản lý. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện là đơn vị hạch toán phụ thuộc, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
     Tại Hội nghị đại diện Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, địa phương đã có ý kiến phát biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc và bàn biện pháp khắc phục nhằm giúp đưa Văn phòng Đăng ký đất đai đi vào hoạt động theo đúng quy định của UBND tỉnh.

                                  Bài và ảnh: Bùi Quốc Tuấn

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị