Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG 5 - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Ngày cập nhật:  5/3/2017 2:28:25 AM

     Thực hiện Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình: Đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà. Ngày 20/4/2017, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (là đơn vị được Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ thực hiện công trình) phối hợp với UBND Phường 5 tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn Phường 5. Là một phường thuộc trung tâm của thành phố Đông Hà, Phường 5 có tổng diện tích tự nhiên là 364 ha cũng là diện tích đo vẽ lại bản đồ địa chính, trong đó tỷ lệ đo vẽ bản đồ địa chính 1/500 là 65 ha, tỷ lệ 1/1000 là 299 ha, với tổng số hồ sơ cấp Giấy nhận chứng quyền sử dụng đất là 2.700 hồ sơ.

                                             Toàn cảnh hội nghị
     Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đông Hà; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Công chức Địa chính, trưởng các ban ngành, đoàn thể của phường, đại diện Ban chỉ huy Công an phường, Bí thư chi bộ, Khu phố trưởng, Trưởng Ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ An ninh nhân dân của 11 khu phố thuộc Phường 5; về phía đơn vị thi công Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường gồm có Lãnh đạo Trung tâm, phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Tổ trưởng các tổ máy tham gia thực hiện công trình. 
     Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bá Thi - Phó Chủ tịch UBND Phường chủ trì Hội nghị nói rõ sự cần thiết của công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đề nghị các ban ngành, đoàn thể của phường và các khu phố tiếp thu để triển khai thực hiện.

                    Ông Nguyễn Bá Thi - Phó Chủ tịch UBND phường 5 phát biểu
                                                khai mạc hội nghị
     Thay mặt đơn vị thi công, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường phổ biến nội dung chi tiết và kế hoạch của công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đề xuất với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chỉ đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ. Tại hội nghị Lãnh đạo Trung tâm hứa sẽ bố trí những cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và thiết bị máy móc hiện đại có độ chính xác cao để thực hiện công trình. Trong quá trình thi công luôn tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy phạm của Nhà nước với mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm công trình theo quy định hiện hành nhằm tạo ra một bộ hồ sơ địa chính hoàn thiện, chính xác và hiện đại.   

                   Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT
                 phổ biến nội dung chi tiết của công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính,
                               lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận
      Sau khi nghe ý kiến của Hội nghị, ông Trương Văn Tuân - Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đông Hà đã trả lời một số ý kiến có liên quan, đồng thời đề nghị UBND Phường 5 chỉ đạo các cấp, các ban ngành có liên quan thuộc phường và cán bộ địa chính phối hợp tốt với đơn vị thi công, tổ chức giám sát việc thi công để tránh tình trạng sai phạm trong quá trình thực hiện. Yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các công đoạn đúng theo quy trình, quy phạm hiện hành.

            Ông Trương Văn Tuân - Phó trưởng phòng TN&MT thành phố Đông Hà
                                         phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị                    
     Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Mai Chiếm Trung - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5 đề nghị các cấp, các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt với đơn vị thi công trong quá trình thực hiện. Yêu cầu đơn vị thi công lập kế hoạch chi tiết và làm việc với từng khu phố trước khi thực hiện công trình, hỗ trợ kinh phí ngày công cho cán bộ địa phương khi tham gia thực hiện, báo cáo những khó khăn, vướng mắc với UBND phường trong quá trình thực hiện để xử lý kịp thời. Yêu cầu Bí thư Chi bộ các khu phố đưa nội dung của Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào nội dung sinh hoạt của Chi bộ, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân biết để hợp tác thực hiện. 

                 Ông Mai Chiếm Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 5
                                            phát biểu bế mạc hội nghị

     Việc đo vẽ lại bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà là nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn phát triển hiện nay, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai, xây dựng và phát triển đô thị, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa thành phố Đông Hà sớm trở thành đô thị loại II.
                                                                        Bài: Trần Quốc Dũng
                                                                       Ảnh: Nguyễn Đức Quý

                                                        (Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường)
 

   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phường 1 - Thành phố Đông Hà
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Gio Thành - huyện Gio Linh
   HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐÔNG LỄ - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
   Công bố quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường