Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Công tác thống kê đất đai năm 2015

Ngày cập nhật:  3/21/2016 3:57:00 AM

      Công tác thống kê đất đai hàng năm được quy định tại điều 34 Luật Đất đai năm 2013. Thời gian thực hiện theo quy định, cấp xã hoàn thành trước 01/02; cấp huyện trước 16/02 và cấp tỉnh trước 01/3 hàng năm. Nhiều năm qua, công tác này thường bị chậm tiến độ theo yêu cầu và chất lượng số liệu chưa được bảo đảm là do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên chính là do thời điểm thống kê diễn ra đúng vào dịp Tết Nguyên đán.
      Năm nay, ngoài nguyên nhân nói trên còn phải áp dụng phương pháp thống kê theo quy trình mới: đó là số liệu hiện trạng và số liệu chu chuyển đất đai đều phải được kết xuất từ bản đồ khoanh đất (tương tự như công tác kiểm kê 2014). Với phương pháp này độ chính xác đảm bảo hết sức khoa học, chính xác. Mọi diện tích về mục đích sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất đều phải được tham chiếu đến bản đồ dạng số, từ đó triệt tiêu việc chồng, hở diện tích và việc kiểm tra nguồn số liệu được giám sát một cách hiệu quả. Điều này hạn chế các lỗi số học trong việc điều tra, cũng như sự tùy tiện trong thống kê số liệu mà các kỳ thống kê trước đây không kiểm soát được.
     Nhờ được thừa kế sản phẩm và kinh nghiệm được tích lũy từ kỳ kiểm kê đất đai 2015 nên công tác thống kê năm nay gặp khá nhiều thuận lợi. Ngay từ cuối năm 2015 Sở đã có Công văn số 3051/STNMT-QLĐĐ ngày 31/12/2015 về việc thực hiện thống kê đất đai và đã thành lập tổ công tác đi xuống địa bàn các huyện từ ngày 17/02/2016 đến ngày 23/02/2016 để đôn đốc công tác thống kê.
      Bên cạnh những thuận lợi đó, kỳ thống kê năm nay gặp vướng mắc về mặt khách quan: nếu việc thống kê đất đai cấp xã thực hiện trên máy đơn bằng phần mềm TK-Tool thì việc tổng hợp số liệu cấp huyện, tỉnh phải được thực hiện trên môi trường mạng bằng phần mềm TK-Web, nhưng do trục trặc về lỗi kỹ thuật cũng như đường truyền về Bộ nên việc tổng hợp cấp huyện, tỉnh không thực hiện được.
       Để khắc phục vấn đề này, Phòng Quản lý đất đai đo đạc và bản đồ của Sở Tài nguyên và Môi trường đã bắt tay viết chương trình xữ lý, tổng hợp số liệu, kết xuất bảng biểu cấp huyện và tỉnh ngay trên máy đơn để tự chủ trong công việc và không bị phụ thuộc vào phần mềm của Bộ. Nhờ vậy, đến nay tất cả các huyện đã tổng hợp được số liệu đều đã gửi kết quả dạng số về tỉnh. Phòng Quản lý đất đai đo đạc và bản đồ đang phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng quyền sử dụng đất tỉnh tiến hành kiểm tra số liệu. Quá trình kiểm tra đã kịp thời phát hiện các sai sót và thông báo cho các đơn vị chỉnh sửa. Khi số liệu đảm bảo yêu cầu sẽ thông báo để các đơn vị trình ký cấp có thẩm quyền và hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2015.
       Mặc dù tiến độ có chậm so với quy định do vấn đề khách quan nhưng nhìn chung các địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ và sáng tạo trong công việc nên công tác thống kê năm nay chất lượng số liệu đảm bảo khá chính xác, khoa học.

            

                    Xữ lý số liệu thống kê tại Văn phòng ĐKQSD đất Vĩnh Linh


       Trước mắt, Sở đang chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra số liệu cấp xã, huyện đồng thời khẩn trương tổng hợp số liệu, lập báo cáo thuyết minh số liệu. Dự kiến, trước ngày 25/03/2016 sẽ có kết quả chính thức gửi về Bộ.
         
                                                                                          Bài: Lê Văn Tý

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị