Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

KIỂM TRA THỰC ĐỊA KHU VỰC ĐỀ NGHỊ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG THẠCH HÃN TẠI XÃ BA LÒNG, HUYỆN ĐAKRÔNG

Ngày cập nhật:  7/27/2016 8:50:32 AM
       Hiện nay, tổng công suất các giấy phép khai thác cát, sỏi chưa đáp ứng đủ nhu cầu cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, trong thời gian tới Khu kinh tế Đông Nam đi vào xây dựng nên nhu cầu cát, sỏi lớn. Vì vậy, việc khảo sát, đánh giá nhằm phát hiện thêm các mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường là rất cần thiết.

       Ngày 22/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra thực địa khu vực do 03 Doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Nguyên Hà, Công ty TNHH MTV Sơn Dũng và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú) đề nghị khảo sát, đánh giá cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông. Cùng tham dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Phòng Tài nguyên và môi trường Đakrông, UBND xã Ba Lòng và các đơn vị đề nghị khảo sát, đánh giá.
       Qua kiểm tra thực tế, khu vực đề nghị khảo sát, đánh giá có nhiều đoạn bị bồi lắng gây cản trở dòng chảy cho nên việc cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông sẽ khơi thông dòng chảy và đảm bảo cho giao thông đường thuỷ thuận lợi về lâu dài. Ở khu vực này, hai bên bờ không có các công trình ven sông, không có dân cư sinh sống. Do dó, sau khi thảo luận, các ngành và địa phương thống nhất đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương khảo sát, đánh giá cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông để bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh.
       Một số hình ảnh tại buổi khảo sát

alt

                                                        Bài và ảnh: Nguyễn Văn Thuần