Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

Ngày nước thế giới năm 2016 “nước và việc làm”

Ngày cập nhật:  3/17/2016 9:24:02 AM

 

 

      Ngày nước Thế giới được đề xuất từ năm 1992 tại Hội nghị của Liên Hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED). Một năm sau đó, năm 1993, Ngày Nước thế giới đầu tiên được tổ chức.
      Ngày nước thế giới 22 tháng 03 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, nhất là nước ngọt. Liên hiệp quốc đã công bố chủ đề Ngày Nước thế giới năm nay là “ Nước và việc làm” nhằm nhấn mạnh mối quan hệ giữa nước đối với các chương trình việc làm hữu ích hướng đến phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
      Hiện nay, có khoảng 01 tỷ người đang làm việc trong các ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Vì vậy, nguồn nước đầy đủ và chất lượng nước đảm bảo là điều kiện tiên quyết, quyết định sự tồn tại của những người này nói riêng và của toàn xã hội nói chung.

 

                                                 Bài và ảnh: Nguyễn Văn Thuần