Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

“Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy mẫu thực nghiệm tại các mỏ đá để xác định hệ số quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai”

Ngày cập nhật:  5/15/2015 4:19:46 AM
      Để có cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và trình UBND tỉnh ban hành hệ số quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, ngày 22/4/2015 và ngày 12/5/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy mẫu thực nghiệm tại các mỏ đá.
      Tham gia Đoàn thực nghiệm có đại diện các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Khoa học - Công nghệ và Cục thuế tỉnh.
     Kết quả thực nghiệm đã xác định hệ số nở rời khoáng sản từ thể tự nhiên sang thể nguyên khai đối với đá là 1,8; Trọng lượng của các loại đá thành phẩm như sau:
     + Đá 0,5 x 1: 1,32 tấn/m3
     + Đá   1 x 2:    1,36 tấn/m3
     + Đá   2 x 4:    1,37 tấn/m3
     + Đá   4 x 6:    1,38 tấn/m3
Một số hình ảnh tại buổi thực nghiệm:

 

 

Lấy mẫu thực nghiệm tại bãi chế biến đá của C.ty TNHH Minh Hưng

Lấy mẫu thực nghiệm tại bãi chế biến đá của C.ty cổ phần giao thông Quảng Trị

 

 

Lấy mẫu thực nghiệm tại bãi chế biến đá của C.ty cổ phần Tân Hưng

Lấy mẫu thực nghiệm tại mỏ đá Khối A - Tân Lâm của C.ty cổ phần Thiên Tân

 
                                                                 Bài và ảnh: Lê Thị Vân Oanh

   Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản
   Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
   Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị
   Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
   Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà
   HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN 4 VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀNG TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG
   “TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÁC MỎ CÁT, SỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”