Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

“SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÀN GIAO KHU VỰC KHAI THÁC MỎ TITAN SA KHOÁNG TẠI XÃ VĨNH THÁI, HUYỆN VĨNH LINH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THANH TÂM”

Ngày cập nhật:  1/23/2017 1:54:46 AM

       Ngày 19/01/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì bàn giao mốc giới phạm vi khu vực khai thác titan sa khoáng tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thanh Tâm theo Giấy phép số 2824/GP-BTNMT ngày 07/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

alt

       Cùng tham gia gồm có: Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung, Sở Công Thương, UBND huyện Vĩnh Linh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Thái và Ban cán sự, Chi bộ, các ban, Đoàn thể thôn Đông Luật.
       Các ngành, địa phương thống nhất bàn giao thực địa khu vực khai thác titan sa khoáng tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh với diện tích 75,2 ha cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thanh Tâm theo giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, yêu cầu Công ty chấp hành nghiêm túc các quy định của giấy phép và quy định của pháp luật liên quan; Khai thác đúng diện tích, công suất được cấp phép; Bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong khu vực được cấp phép và bảo vệ môi trường; Phối hợp với UBND xã Vĩnh Thái, Ban cán sự thôn Đông Luật triển khai giấy phép khai thác đến cộng đồng dân cư, thống nhất việc sử dụng lao động, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; Công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án tại UBND xã Vĩnh Thái; Đo đạc, đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất; ký quỹ phục hồi môi trường, bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ...
       Các ngành, chính quyền địa phương cũng thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình khai thác và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.
                                                          Bài và ảnh: Lê Thị Vân Oanh