Chuyên mục: Môi trường

Hội thảo tập huấn “Tăng cường công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam” tại Đà Nẵng

Ngày cập nhật:  6/3/2014 9:06:29 AM

        Ngày 29/5/2014, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học phối hợp với Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Trung tâm Công nghệ sinh học nông nghiệp Quốc tế (CABI) tổ chức Hội thảo tập huấn “Tăng cường công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam” tại Thành phố Đà Nẵng.
        Hội thảo chia sẻ các thông tin về các thỏa thuận quốc tế liên quan đến sinh vật ngoại lai xâm hại; hệ thống văn bản, chính sách về quản lý, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại; tổ chức quản lý nhà nước đối với sinh vật ngoại lai xâm hại; các giải pháp tăng cường năng lực quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại; đặc điểm sinh học, sinh thái, con đường xâm nhập lan truyền, tác hại và biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát của các loài sinh vật ngoại lai trên thế giới và tại Việt Nam…      Hình ảnh Hội thảo tập huấn “Tăng cường công tác quản lý sinh vật
                                ngoại lai xâm hại ở Việt Nam”

      Hội thảo cũng tập trung thảo luận các vấn đề, đối tượng, nhiệm vụ cần chú trọng trong thời gian tới nhằm kiểm soát, phòng ngừa và diệt trừ sinh vật ngoại lai xâm hại: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về ngăn ngừa, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; Kiện toàn bộ máy tổ chức về quản lý đa dạng sinh học ở cấp địa phương, trong đó cần làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các Khu bảo tồn, rừng đặc dụng…; Thúc đẩy sự tham gia giữa các bên liên quan, bao gồm: cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo về đa dạng sinh học, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế; Ứng dụng có hiệu quả các giải pháp khoa học công nghệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo và nâng cao nhận thức của cộng động; Tăng cường và đa dạng hóa các nguồn đầu tư; Mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học.
      Kết thúc Hội thảo, Lãnh đạo Cục Bảo tồn đa dạng sinh học nhấn mạnh kiểm soát, phòng trừ sinh vật ngoại lại là nhiệm vụ quan trọng có tính chất lâu dài, do đó các địa phương cần xây dựng và ban hành kế hoạch phòng trừ sinh vật ngoại lai, kế hoạch hành động đa dạng sinh học và lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh, tạo cơ chế pháp lý thực hiện các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại nói riêng một cách hiệu quả, có hệ thống.
                

                         Bài và ảnh: Lưu Bình (Chi cục Bảo vệ môi trường)

   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị