Chuyên mục: Môi trường

Hội thảo tập huấn “Tăng cường công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam” tại Đà Nẵng

Ngày cập nhật:  6/3/2014 9:06:29 AM

        Ngày 29/5/2014, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học phối hợp với Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Trung tâm Công nghệ sinh học nông nghiệp Quốc tế (CABI) tổ chức Hội thảo tập huấn “Tăng cường công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam” tại Thành phố Đà Nẵng.
        Hội thảo chia sẻ các thông tin về các thỏa thuận quốc tế liên quan đến sinh vật ngoại lai xâm hại; hệ thống văn bản, chính sách về quản lý, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại; tổ chức quản lý nhà nước đối với sinh vật ngoại lai xâm hại; các giải pháp tăng cường năng lực quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại; đặc điểm sinh học, sinh thái, con đường xâm nhập lan truyền, tác hại và biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát của các loài sinh vật ngoại lai trên thế giới và tại Việt Nam…      Hình ảnh Hội thảo tập huấn “Tăng cường công tác quản lý sinh vật
                                ngoại lai xâm hại ở Việt Nam”

      Hội thảo cũng tập trung thảo luận các vấn đề, đối tượng, nhiệm vụ cần chú trọng trong thời gian tới nhằm kiểm soát, phòng ngừa và diệt trừ sinh vật ngoại lai xâm hại: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về ngăn ngừa, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; Kiện toàn bộ máy tổ chức về quản lý đa dạng sinh học ở cấp địa phương, trong đó cần làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các Khu bảo tồn, rừng đặc dụng…; Thúc đẩy sự tham gia giữa các bên liên quan, bao gồm: cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo về đa dạng sinh học, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế; Ứng dụng có hiệu quả các giải pháp khoa học công nghệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo và nâng cao nhận thức của cộng động; Tăng cường và đa dạng hóa các nguồn đầu tư; Mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học.
      Kết thúc Hội thảo, Lãnh đạo Cục Bảo tồn đa dạng sinh học nhấn mạnh kiểm soát, phòng trừ sinh vật ngoại lại là nhiệm vụ quan trọng có tính chất lâu dài, do đó các địa phương cần xây dựng và ban hành kế hoạch phòng trừ sinh vật ngoại lai, kế hoạch hành động đa dạng sinh học và lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh, tạo cơ chế pháp lý thực hiện các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại nói riêng một cách hiệu quả, có hệ thống.
                

                         Bài và ảnh: Lưu Bình (Chi cục Bảo vệ môi trường)

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019