Chuyên mục: Môi trường

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2012

Ngày cập nhật:  5/30/2012 7:29:59 AM

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 1227/UBND-NN ngày 04/5/2012 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2012. Đây là hoạt động thiết thực để thực hiện chủ trương của Đảng và hành động của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, hướng tới nền Kinh tế xanh, chìa khoá cho sự phát triển bền vững.

Nguồn: Internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị- xã hội; các đơn vị lực lượng vũ trang; các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chủ đề Kinh tế xanh phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa phương mình; vận động, khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường.

- Đề xuất và triển khai các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, đặc biệt ưu tiên các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, công nghệ sử dụng năng lượng mới và tái tạo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm chuyên đề về công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững; phối hợp tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như: mít tinh, các cuộc thi, triển lãm, giao lưu văn nghệ, ra quân làm vệ sinh môi trường ...hướng về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2012.

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2012 nơi công cộng, tại trụ sở làm việc, nơi nhiều người qua lại.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gio Linh, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 quy mô cấp tỉnh vào ngày 31 tháng 5 năm 2012 tại Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

File đính kèm:

- Công văn số 1227/UBND-NN ngày 04/5/2012 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2012.

Phong Lan (CCBVMT)

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng