Chuyên mục: Môi trường

Khởi động Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam

Ngày cập nhật:  7/22/2016 1:01:25 AM

      Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” (viết tắt là BCC-GEF) được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á. Thực hiện Dự án BCC-GEF là nhiệm vụ bổ sung của Ban QLDA “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2” (viết tắt là BCC). Ở Quảng Trị, UBND tỉnh đã có Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên kiêm nhiệm đối với Ban QLDA BCC tỉnh Quảng Trị thực hiện Dự án BCC-GEF.
      Ngày 14/7/2016, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo khởi động BCC - GEF tại Thành phố Đà Nẵng. Tham dự Hội thảo có đại diện của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Lâm nghiệp, Ban QLDA Trung ương, Văn phòng REDD+ Việt nam, Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án BCC, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý các khu bảo tồn đến từ 3 tỉnh Dự án là Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

alt

                      Đại biểu tham dự Hội thảo khởi động Dự án BCC - GEF
      Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Thế Đồng – Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Giám đốc Dự án quốc gia đã thông qua Văn kiện Dự án BCC – GEF được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

alt

                  Ông Nguyễn Thê Đồng - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,

                          Giám đốc Dự án quốc gia phát biểu tại Hội thảo

      Dự án BCC – GEF được triển khai từ năm 2016 đến 2019 hướng tới các đối tượng thụ hưởng tại 08 khu bảo tồn và vùng đệm thuộc 3 tỉnh Dự án BCC - Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Quảng Trị bao gồm 03 Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Đakrông, Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Dự án BCC – GEF bao gồm 02 hợp phần: Hợp phần 1 - Tăng cường lập kế hoạch và quản lý hành lang đa dạng sinh học, rừng trong và xung quanh khu bảo tồn tại cảnh quan Trung Trường Sơn; Hợp phần 2 - Các biện pháp bảo tồn cảnh quan ở cấp cộng đồng tại các khu bảo tồn và vùng xung quanh khu bảo tồn nhằm cung cấp tài chính bền vữn và giảm phát thải khí nhà kính./.
                                        Bài và ảnh: Lưu Thị Bình (Chi cục Bảo vệ môi trường).
                                                       Thanh Tú (Ban QLDA BCC Trung ương)
 

   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”
   Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị
   Hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục” tại thành phố Đà Nẵng