Chuyên mục: Môi trường

Lãnh đạo Dự án BCC kiểm tra công tác trồng rừng tại địa bàn

Ngày cập nhật:  2/13/2017 9:31:44 AM

      Ngày 08/02, Ông Nguyễn Trường Khoa, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban QLDA “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2” (BCC) tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra công tác trồng rừng phục hồi năm 2016 và trồng lâm sản ngoài gỗ năm 2014 tại thôn Nguồn Rào xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá. Đi cùng đoàn là đại diện các đơn vị thực hiện cấp huyện, xã, kiểm lâm địa bàn xã và các cán bộ kỹ thuật của Dự án.

alt

               Đoàn kiểm tra trên diện tích rừng trồng lâm sản ngoài gỗ năm 2014
      Ở Hướng Sơn, năm 2014, Dự án hoàn thành trồng 20 ha lâm sản ngoài gỗ, loài cây trồng là Gió bầu và Bời lời đỏ. Năm 2016, tổng diện tích trồng rừng của Dự án BCC là 27 ha, trong đó trồng rừng phục hồi là 19,4 ha, rừng lâm sản ngoài gỗ là 7,6 ha, loài cây trồng là Bời lời đỏ, Sao Đen và Sến trung. Đến thời điểm tháng 1/2017, Dự án đã trồng hoàn thành, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

alt

                 Cây rừng phục hồi năm 2016 phát triển tốt sau giai đoạn trồng
       Kết quả kiểm tra ghi nhận thấy được sự cố gắng, nỗ lực của người dân cùng cán bộ Dự án và sự phối hợp tích cực giữa các đơn vị quản lý, thực hiện dự án từ cấp tỉnh, huyện, xã với chính quyền địa phương. Đoàn cũng trao đổi về hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng trồng trong các năm tới cho chủ hộ và trao đổi kế hoạch dự kiến cho các đợt trồng rừng tiếp theo.
                                                   Bài và ảnh - Nguyễn Văn Dụng (Dự án BCC)
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng