Chuyên mục: Môi trường

Chuẩn hóa các thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường cấp tỉnh, huyện, xã

Ngày cập nhật:  6/21/2016 7:02:54 AM

         Ngày 03 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Đối với các TTHC lĩnh vực môi trường cấp tỉnh, đã ban hành chuẩn hóa 17 TTHC, cụ thể như sau:
  1. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
  2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  3. Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.
  4. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
  5. Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.
  6. Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp.
  7. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
  8. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn).
  9. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng).
  10. Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
  11. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp dự án khai thác khoáng sản thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường).
  12. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp dự án khai thác khoáng sản thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường).
  13. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
  14. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
  15. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
  16. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
  17. Cấp giấy chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm.
       Trước đó vào tháng 3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành 12 quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ các TTHC trong lĩnh vực môi trường ở cấp tỉnh đã ban hành. Các quy trình ISO đều có thời gian xử lý hồ sơ rút ngắn so với thời gian quy định từ 05-10 ngày làm việc. Hiện nay, Chi cục Bảo vệ môi trường đang tiếp tục xây dựng bổ sung thêm 02 quy trình ISO nhằm thực hiện các TTHC mới được chuẩn hóa.
       Đối với các TTHC lĩnh vực môi trường cấp huyện, đã ban hành chuẩn hóa 02 TTHC, cụ thể như sau:
       1. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
       2. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
       Đối với các TTHC lĩnh vực môi trường cấp xã, đã ban hành chuẩn hóa 04 TTHC, cụ thể như sau:
       1. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu được ủy quyền).
       2. Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường.
       3. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (nếu được ủy quyền).
       4. Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
      Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã tiếp nhận 33 hồ sơ thực hiện TTHC về môi trường cấp tỉnh. Hiện nay, tất cả các hồ sơ đều được giải quyết theo đúng quy trình và thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ thực tế ngắn hơn so với thời gian theo quy trình. Như đối với thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, có 19 hồ sơ, tính trung bình thời gian thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt là 15,9 ngày/01 hồ sơ (so với quy trình ISO là 40 ngày); trong đó thời gian thẩm định trung bình là 10,25 ngày (so với quy trình ISO là 25 ngày), trình phê duyệt là 5,65 ngày (so với quy trình ISO là 15 ngày).
Như vậy, với việc công bố các TTHC trong lĩnh vực Môi trường cấp tỉnh, huyện, xã đã được chuẩn hóa và xây dựng các quy trình áp dụng ISO đã góp phần thực thi tốt Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Trị./.
       Tải các Quyết định công bố thủ tục hành chính về môi trường tại đây:
      Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
                                                   Bài: Đặng Thanh Luận (CCBVMT)
      

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng