Chuyên mục: Môi trường

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 năm 2017

Ngày cập nhật:  5/19/2017 1:56:57 PM

    Ngày 22/5 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 là “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững”

                 
    Hoạt động du lịch có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực trọng tâm của phát triển bền vững như tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững; hòa nhập xã hội, việc làm và giảm nghèo; sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa, đa dạng và di sản; hiểu biết lẫn nhau, hòa bình và an ninh.
    Trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học, nhiều vấn đề về đa dạng sinh học được giải quyết ảnh hưởng trực tiếp tới ngành du lịch. Đồng thời, ở nhiều khu vực du lịch, đa dạng sinh học ở cấp độ loài và hệ sinh thái là nền tảng của du lịch. Do đó, ngành du lịch cần tăng cường quản lý nhằm giảm nguy cơ và duy trì, tăng cường bảo vệ các quần thể, các loài hoang dã và các giá trị đa sinh học thông qua doanh thu du lịch.
    Hưởng ứng Ngày quốc tế về Đa dạng sinh học với chủ đề về “Đa dạng sinh học và du lịch bền vững” là cơ hội nâng cao nhận thức và hành động đối với những đóng góp quan trọng của du lịch bền vững cho sự phát triển kinh tế, của công tác bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học đối với cộng đồng nhằm biến du lịch trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực.
    Năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với 4 sự kiện chính gồm: Tổ chức diễn đàn đối tác về đa dạng sinh học vào ngày 18/5; Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học, Ngày Chim di cư Thế giới, Lễ trao danh hiệu Vườn di sản ASEAN cho Vườn quốc gia Bái Tử Long; Hội thảo về Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững và Khảo sát Vịnh Hạ Long vào ngày 19/5.
    Tại Quảng Trị, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh,  Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1115/STNMT-CCBVMT ngày 09/5/2017 đề nghị các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phối hợp thực hiện nội dung sau:
    1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững.
    2. Tổ chức phát động các phong trào như: bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình du lịch bền vững.
    3. Tùy điều kiện cụ thể, các cơ quan tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp như mít tinh, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự với chủ đề về đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững...; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương.
  
               Phát triển du lịch sinh thái tại Trằm Trà Lộc, xã Hải Xuân
 
                                                        Bài tổng hợp: Đặng Thanh Luận (CCBVMT)
 

   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường